×
Știri
Lucrările la pasarela pietonală peste râul Someș avansează.
În baza prevederilor art. 197 și art. 198 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, se aduc la cunoştinţă publică următoarele hotărâri adoptate în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Satu Mare, din data de 28.03.2024:
Primăria municipiului Satu Mare, în conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, propune spre dezbatere publică Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației PUZ - Zonă de locuit – locuință unifamilială, în municipiul Satu Mare, strada Gabriel Georgescu nr. 103, Nr. Cad. 178283. Eventualele propuneri, sugestii sau opinii referitoare la proiectul de act normativ, se transmit pe adresele de e-mail: [email protected] sau se depun în scris la camera 5, până la data de 24.04.2024 ora 10.00
În fiecare final de săptămână din această primăvară, în lunile aprilie și mai, sătmărenii sunt invitați să participe la activitățile diverse și pentru toate vârstele. Vor avea loc concerte de muzică ușoară și clasică, programe și activități dedicate copiilor, toate găzduite de parcul central din Centrul Vechi redeschis recent.
1659 corpuri LED se montează pe 119 străzi din municipiu printr-un proiect finanțat de AFM
Vineri sunt așteptați în număr cât mai mare toți copiii la joacă, iar sâmbătă și duminică sunt programate concerte.
Modificările intră în vigoare de luni, 8 aprilie 2024
Primăria municipiului Satu Mare aduce la cunoștință publică titularilor dreptului de preempțiune, oferta de vânzare nr. 51-2024
Primăria municipiului Satu Mare aduce la cunoștință publică titularilor dreptului de preempțiune, oferta de vânzare nr. 50-2024
Primăria municipiului Satu Mare aduce la cunoștință publică titularilor dreptului de preempțiune, oferta de vânzare nr. 49-2024