×
Documente de interes public
Acte cu caracter normativ
  • Responsabil cu informații de interes public, conform Legii 544/2001: Caia Monica. Responsabil cu informații de interes public verbale, conform Legii 544/2001: Baica Georgeta
  • Tel: 0261.807.553, 0261.807.559
Acte cu caracter normativ
 
INFORMĂRI / ȘTIRI
privind aprobarea documentației PUZ- Construire blocuri de locuinţe D+P+4E cu spaţii comerciale la parter în Municipiul Satu Mare, Str. Gellért Sándor, nr. Cad. 187426
privind aprobarea documentației P.U.Z. – Zonă de agrement Amplasament: Satu Mare, drumul Petalelor nr. 19
privind aprobarea documentației P.U.Z. – Atelier tinichigerie auto Amplasament: Satu Mare, str. Aurel Vlaicu, nr. 129
privind aprobarea documentației P.U.Z. – Zonă de industrie și depozitare cu funcțiuni complementare Amplasament: Satu Mare, str. Aurel Vlaicu
privind aprobarea modalității de prestare a serviciului de transport public local de călători prin curse regulate pe raza administrativ teritorială a Municipiului Satu Mare în perioada 2024-2030 a documentației în vederea atribuirii și atribuirea prestării serviciului
privind aprobarea documentației PUZ - Construire spaţiu comercial în municipiul Satu Mare, str. Sătmărel nr. 33