×
Documente de interes public
Acte cu caracter normativ
  • Responsabil cu informații de interes public, conform Legii 544/2001: Caia Monica. Responsabil cu informații de interes public verbale, conform Legii 544/2001: Baica Georgeta
  • Tel: 0261.807.553, 0261.807.559
Acte cu caracter normativ
 
INFORMĂRI / ȘTIRI
privind aprobarea documentației P.U.Z. – Ansamblu de locuințe unifamiliale – Lotizare și acceptarea ofertei de donație, Satu Mare, str. Odoreului nr. 47A
privind îndreptarea erorilor materiale strecurate în Anexele nr. 1 și 2 la Hotărârea Consiliului Local Satu Mare nr. 136/2023 privind valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora precum și amenzile aplicabile în Municipiul Satu Mare, în anul 2024
privind aprobarea documentației P.U.Z.- Lotizare în vederea construirii de locuinţe unifamiliale, modernizare drum existent şi introducerea terenului în intravilan , Satu Mare, Zona Str. Magnoliei, nr. cad. 167062, 166557
privind aprobarea documentației PUZ- Adăugire cu parter-etapa I şi reconstruire C4 - etapa II, atelier reparaţii auto în Municipiul Satu Mare pe parcela cu nr. cad. 161766
privind aprobarea documentației P.U.Z. – Parcelare pentru locuințe individuale și introducerea terenului cu nr. cad. 170947 în intravilan, Satu Mare, zona str. Ion Popdan
privind aprobarea documentației P.U.Z.- Casă de locuit D+P, anexă gospodărească P și introducere în intravilan în Municipiul Satu Mare, nr. cad. 180642