×
Documente de interes public
Documente de interes public
  • Responsabil cu informații de interes public, conform Legii 544/2001: Caia Monica. Responsabil cu informații de interes public verbale, conform Legii 544/2001: Baica Georgeta
  • Tel: 0261.807.553, 0261.807.559

SOLICITAREA INFORMAŢIILOR DE INTERES PUBLIC

Solicitarea informațiilor de interes public se face în baza Formularului pentru solicitare conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare, disponibil în secțiunea Formulare și acte necesare din secțiunea Relații cu Publicul. 

În cazul în care informațiile nu sunt disponibile imediat sau este necesară o documentare prealabilă, solicitantul este îndrumat să solicite în scris informația de interes public.

 

CONTESTAREA DECIZIEI AUTORITĂȚII SAU A INSTITUȚIEI PUBLICE

ART. 21
    (1) Refuzul explicit sau tacit al angajatului desemnat al unei autoritați ori instituții publice pentru aplicarea prevederilor prezentei legi constituie abatere și atrage răspunderea disciplinară a celui vinovat.
    (2) Împotriva refuzului prevazut la alin. (1) se poate depune reclamație la conducătorul autorității sau al instituției publice respective în termen de 30 de zile de la luarea la cunoștință de către persoana lezată.
    (3) Dacă dupa cercetarea administrativă reclamația se dovedește întemeiată, răspunsul se transmite persoanei lezate in termen de 15 zile de la depunerea reclamației și va conține atât informațiile de interes public solicitate inițial, cât și menționarea sancțiunilor disciplinare luate împotriva celui vinovat.

    ART. 22
    (1) În cazul în care o persoană se consideră vătămată în drepturile sale, prevăzute în prezenta lege, aceasta poate face plangere la secția de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorității ori al instituției publice. Plângerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut la art. 7.
    (2) Instanta poate obliga autoritatea sau instituția publică să furnizeze informațiile de interes public solicitate și sa platească daune morale și/sau patrimoniale.
    (3) Hotărârea tribunalului este supusă recursului.
    (4) Decizia Curții de apel este definitivă și irevocabilă.
    (5) Atât plângerea, cât și recursul se judecă în instanță, în procedură de urgență, și sunt scutite de taxa de timbru.

 

Contestarea deciziei autorității sau instituției publice se face în baza Formularului pentru Reclamație administrativă (răspuns negativ sau nu s-a primit răspuns) conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare, disponibil în secțiunea Formulare și acte necesare din secțiunea Relații cu Publicul.