×
Documente de interes public
Buletinul Informativ
  • Responsabil cu informații de interes public, conform Legii 544/2001: Caia Monica. Responsabil cu informații de interes public verbale, conform Legii 544/2001: Baica Georgeta
  • Tel: 0261.807.553, 0261.807.559
Buletinul Informativ
a) actele normative care reglementează organizarea și funcționarea autorității sau instituției publice http://www.primariasm.ro/servicii-si-birouri
b) structura organizatorică, atribuțiile departamentelor autorității sau instituției publice

http://www.primariasm.ro/organigrama

http://www.primariasm.ro/servicii-si-birouri

c) numele și prenumele persoanelor din conducerea autorității sau a instituției publice și ale funcționarului responsabil cu difuzarea informațiilor public

Baica Georgeta

Caia Monica

d) coordonatele de contact ale autorității sau instituției publice http://www.primariasm.ro/contact
e) audiențe http://www.primariasm.ro/executiv-conducere
f) sursele financiare, bugetul și bilanțul contabil http://www.primariasm.ro/documente-si-informatii-financiare
g) programele și strategiile proprii http://www.primariasm.ro/proiecte-mari
h) lista cuprinzând documentele de interes public  
i) lista cuprinzând categoriile de documente produse și/sau
gestionate, potrivit legii
 
j) modalitățile de contestare a deciziei autorității sau a instituției publice în situația în care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public
solicitate
https://primariasm.ro/informatii-de-interes-public