×
IMPOZITELE ȘI TAXELE LOCALE ÎN SATU MARE
CALENDARUL IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE

10 IANUARIE 2022
-    Termen de declarare și plată în cazul Taxei pentru servicii de reclamă şi publicitate, aferentă contractelor de prestări de servicii de reclamă şi publicitate din luna anterioară
-    Termen de declarare și plată în cazul Impozitului pe spectacole, aferentă spectacolelor organizate în luna anterioară.

25 IANUARIE 2022
-    Termen de plată pentru Taxa pe clădiri lunară
-    Termen de plată pentru Taxa pe teren lunară

30 IANUARIE 2022

-  Termenul limită până la care ONG-urile și intreprinderile sociale care beneficiază de scutire de la plata impozitului pe clădiri şi teren are obligaţia de a depune la organul fiscal un memoriu privind activitatea desfăşurată în anul anterior, precum şi raportul/rapoartele de monitorizare din cadrul misiunilor de inspecţie, întocmite de inspectorii sociali în cursul anului anterior.

10 FEBRUARIE 2022
-    Termen de declarare și plată în cazul Taxei pentru servicii de reclamă şi publicitate, aferentă contractelor de prestări de servicii de reclamă şi publicitate din luna anterioară
-    Termen de declarare și plată în cazul Impozitului pe spectacole, aferentă spectacolelor organizate în luna anterioară.

25 FEBRUARIE 2022
-    Termen de plată pentru Taxa pe clădiri lunară
-    Termen de plată pentru Taxa pe teren lunară

10 MARTIE 2022
-    Termen de declarare și plată în cazul Taxei pentru servicii de reclamă şi publicitate, aferentă contractelor de prestări de servicii de reclamă şi publicitate din luna anterioară
-    Termen de declarare și plată în cazul Impozitului pe spectacole, aferentă spectacolelor organizate în luna anterioară.

25 MARTIE 2022
-    Termen de plată pentru Taxa pe clădiri lunară
-    Termen de plată pentru Taxa pe teren lunară

31 MARTIE 2022
-    Termen de plată pentru primul semestru din Impozitul pe clădiri datorat pentru anul 2022. Dacă impozitul datorat pentru întregul an este de până la 50 de lei inlcusiv, la acestă dată va fi scadentă întreaga sumă.
-    Termen de plată pentru primul semestru din Impozitul pe teren datorat pentru anul 2022. Dacă impozitul datorat pentru întregul an este de până la 50 de lei inlcusiv, la acestă dată va fi scadentă întreaga sumă.
-    Termen de plată pentru primul semestru din Impozitul asupra mijloacelor de transport datorat pentru anul 2022. Dacă impozitul datorat pentru întregul an este de până la 50 de lei inlcusiv, la acestă dată va fi scadentă întreaga sumă.
-    Termen de plată pentru primul semestru din Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate datorat pentru anul 2022. Dacă taxa datorată pentru întregul an este de până la 50 de lei inlcusiv, la acestă dată va fi scadentă întreaga sumă.
-   Termen limită de depunere a declarațiilor de impunere pentru stabilirea impozitului pe clădiri în cazul în care valoarea impozabilă a fost modificată ca urmare a evaluării.

10 APRILIE 2022
-    Termen de declarare și plată în cazul Taxei pentru servicii de reclamă şi publicitate, aferentă contractelor de prestări de servicii de reclamă şi publicitate din luna anterioară
-    Termen de declarare și plată în cazul Impozitului pe spectacole, aferentă spectacolelor organizate în luna anterioară.

25 APRILIE 2022
-    Termen de plată pentru Taxa pe clădiri lunară
-    Termen de plată pentru Taxa pe teren lunară

10 MAI 2022
-    Termen de declarare și plată în cazul Taxei pentru servicii de reclamă şi publicitate, aferentă contractelor de prestări de servicii de reclamă şi publicitate din luna anterioară
-    Termen de declarare și plată în cazul Impozitului pe spectacole, aferentă spectacolelor organizate în luna anterioară.

25 MAI 2022
-    Termen de plată pentru Taxa pe clădiri lunară
-    Termen de plată pentru Taxa pe teren lunară

10 IUNIE 2022
-    Termen de declarare și plată în cazul Taxei pentru servicii de reclamă şi publicitate, aferentă contractelor de prestări de servicii de reclamă şi publicitate din luna anterioară
-    Termen de declarare și plată în cazul Impozitului pe spectacole, aferentă spectacolelor organizate în luna anterioară.

25 IUNIE 2022
-    Termen de plată pentru Taxa pe clădiri lunară
-    Termen de plată pentru Taxa pe teren lunară

10 IULIE 2022
-    Termen de declarare și plată în cazul Taxei pentru servicii de reclamă şi publicitate, aferentă contractelor de prestări de servicii de reclamă şi publicitate din luna anterioară
-    Termen de declarare și plată în cazul Impozitului pe spectacole, aferentă spectacolelor organizate în luna anterioară.

25 IULIE 2022
-    Termen de plată pentru Taxa pe clădiri lunară
-    Termen de plată pentru Taxa pe teren lunară

10 AUGUST 2022
-    Termen de declarare și plată în cazul Taxei pentru servicii de reclamă şi publicitate, aferentă contractelor de prestări de servicii de reclamă şi publicitate din luna anterioară
-    Termen de declarare și plată în cazul Impozitului pe spectacole, aferentă spectacolelor organizate în luna anterioară.

25 AUGUST 2022
-    Termen de plată pentru Taxa pe clădiri lunară
-    Termen de plată pentru Taxa pe teren lunară

10 SEPTEMBRIE 2022
-    Termen de declarare și plată în cazul Taxei pentru servicii de reclamă şi publicitate, aferentă contractelor de prestări de servicii de reclamă şi publicitate din luna anterioară
-    Termen de declarare și plată în cazul Impozitului pe spectacole, aferentă spectacolelor organizate în luna anterioară.

25 SEPTEMBRIE 2022
-    Termen de plată pentru Taxa pe clădiri lunară
-    Termen de plată pentru Taxa pe teren lunară

30 SEPTEMBRIE 2022
-    Termen de plată pentru al doilea semestru din Impozitul pe clădiri datorat pentru anul 2022. 
-    Termen de plată pentru al doilea semestru din Impozitul pe teren datorat pentru anul 2022. 
-    Termen de plată pentru al doilea semestru din Impozitul asupra mijloacelor de transport datorat pentru anul 2022. 
-    Termen de plată pentru al doilea semestru din Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate datorată pentru anul 2022.

10 OCTOMBRIE 2022
-   Termen de declarare și plată în cazul Taxei pentru servicii de reclamă şi publicitate, aferentă contractelor de prestări de servicii de reclamă şi publicitate din luna anterioară
-    Termen de declarare și plată în cazul Impozitului pe spectacole, aferentă spectacolelor organizate în luna anterioară.

25 OCTOMBRIE 2022
-    Termen de plată pentru Taxa pe clădiri lunară
-    Termen de plată pentru Taxa pe teren lunară

10 NOIEMBRIE 2022
-    Termen de declarare și plată în cazul Taxei pentru servicii de reclamă şi publicitate, aferentă contractelor de prestări de servicii de reclamă şi publicitate din luna anterioară
-    Termen de declarare și plată în cazul Impozitului pe spectacole, aferentă spectacolelor organizate în luna anterioară.
    
25 NOIEMBRIE 2022
-    Termen de plată pentru Taxa pe clădiri lunară
-    Termen de plată pentru Taxa pe teren lunară

10 DECEMBRIE 2022
-    Termen de declarare și plată în cazul Taxei pentru servicii de reclamă şi publicitate, aferentă contractelor de prestări de servicii de reclamă şi publicitate din luna anterioară
-    Termen de declarare și plată în cazul Impozitului pe spectacole, aferentă spectacolelor organizate în luna anterioară.

25 DECEMBRIE 2022
-    Termen de plată pentru Taxa pe clădiri lunară
-    Termen de plată pentru Taxa pe teren lunară

25 DECEMBRIE 2022
-    Termen limită de depunere a  cererilor de scutire de către beneficarii de scutiri, pentru a putea beneficia de scutirea de impozit/ taxă în anul următor.