×
HELYI ADÓK ÉS ILLETÉKEK
BEFIZETÉSI HATÁRIDŐK

10 IANUARIE 2021
-    Termen de declarare și plată în cazul Taxei pentru servicii de reclamă şi publicitate, aferentă contractelor de prestări de servicii de reclamă şi publicitate din luna anterioară
-    Termen de declarare și plată în cazul Impozitului pe spectacole, aferentă spectacolelor organizate în luna anterioară.

25 IANUARIE 2021
-    Termen de plată pentru Taxa pe clădiri lunară
-    Termen de plată pentru Taxa pe teren lunară

30 IANUARIE 2021

-  Termenul limită până la care ONG-urile și intreprinderile sociale care beneficiază de scutire de la plata impozitului pe clădiri şi teren are obligaţia de a depune la organul fiscal un memoriu privind activitatea desfăşurată în anul anterior, precum şi raportul/rapoartele de monitorizare din cadrul misiunilor de inspecţie, întocmite de inspectorii sociali în cursul anului anterior.

10 FEBRUARIE 2021
-    Termen de declarare și plată în cazul Taxei pentru servicii de reclamă şi publicitate, aferentă contractelor de prestări de servicii de reclamă şi publicitate din luna anterioară
-    Termen de declarare și plată în cazul Impozitului pe spectacole, aferentă spectacolelor organizate în luna anterioară.

25 FEBRUARIE 2021
-    Termen de plată pentru Taxa pe clădiri lunară
-    Termen de plată pentru Taxa pe teren lunară

10 MARTIE 2021
-    Termen de declarare și plată în cazul Taxei pentru servicii de reclamă şi publicitate, aferentă contractelor de prestări de servicii de reclamă şi publicitate din luna anterioară
-    Termen de declarare și plată în cazul Impozitului pe spectacole, aferentă spectacolelor organizate în luna anterioară.

15 MARTIE 2021
-    Obligația de a se depune declarația pe propria răspundere, de către persoanele fizice care la data de 31 decembrie 2020 au în proprietate clădiri cu destinaţie mixtă . Declarația va cuprinde suprafaţa folosită în scop nerezidenţial . Fac excepţie persoanele fizice ale căror suprafeţe folosite în scop nerezidenţial au fost declarate la organul fiscal până la data 31 decembrie 2020, în conformitate cu modelul ITL 001-2016.

25 MARTIE 2021
-    Termen de plată pentru Taxa pe clădiri lunară
-    Termen de plată pentru Taxa pe teren lunară

31 MARTIE 2021
-    Termen de plată pentru primul semestru din Impozitul pe clădiri datorat pentru anul 2021. Dacă impozitul datorat pentru întregul an este de până la 50 de lei inlcusiv, la acestă dată va fi scadentă întreaga sumă.
-    Termen de plată pentru primul semestru din Impozitul pe teren datorat pentru anul 2021. Dacă impozitul datorat pentru întregul an este de până la 50 de lei inlcusiv, la acestă dată va fi scadentă întreaga sumă.
-    Termen de plată pentru primul semestru din Impozitul asupra mijloacelor de transport datorat pentru anul 2021. Dacă impozitul datorat pentru întregul an este de până la 50 de lei inlcusiv, la acestă dată va fi scadentă întreaga sumă.
-    Termen de plată pentru primul semestru din Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate datorat pentru anul 2021. Dacă taxa datorată pentru întregul an este de până la 50 de lei inlcusiv, la acestă dată va fi scadentă întreaga sumă.
-   Termen limită de depunere a declarațiilor de impunere pentru stabilirea impozitului pe clădiri în cazul în care valoarea impozabilă a fost modificată ca urmare a evaluării.

10 APRILIE 2021
-    Termen de declarare și plată în cazul Taxei pentru servicii de reclamă şi publicitate, aferentă contractelor de prestări de servicii de reclamă şi publicitate din luna anterioară
-    Termen de declarare și plată în cazul Impozitului pe spectacole, aferentă spectacolelor organizate în luna anterioară.

25 APRILIE 2021
-    Termen de plată pentru Taxa pe clădiri lunară
-    Termen de plată pentru Taxa pe teren lunară

10 MAI 2021
-    Termen de declarare și plată în cazul Taxei pentru servicii de reclamă şi publicitate, aferentă contractelor de prestări de servicii de reclamă şi publicitate din luna anterioară
-    Termen de declarare și plată în cazul Impozitului pe spectacole, aferentă spectacolelor organizate în luna anterioară.

25 MAI 2021
-    Termen de plată pentru Taxa pe clădiri lunară
-    Termen de plată pentru Taxa pe teren lunară

10 IUNIE 2021
-    Termen de declarare și plată în cazul Taxei pentru servicii de reclamă şi publicitate, aferentă contractelor de prestări de servicii de reclamă şi publicitate din luna anterioară
-    Termen de declarare și plată în cazul Impozitului pe spectacole, aferentă spectacolelor organizate în luna anterioară.

25 IUNIE 2021
-    Termen de plată pentru Taxa pe clădiri lunară
-    Termen de plată pentru Taxa pe teren lunară

10 IULIE 2021
-    Termen de declarare și plată în cazul Taxei pentru servicii de reclamă şi publicitate, aferentă contractelor de prestări de servicii de reclamă şi publicitate din luna anterioară
-    Termen de declarare și plată în cazul Impozitului pe spectacole, aferentă spectacolelor organizate în luna anterioară.

25 IULIE 2021
-    Termen de plată pentru Taxa pe clădiri lunară
-    Termen de plată pentru Taxa pe teren lunară

10 AUGUST 2021
-    Termen de declarare și plată în cazul Taxei pentru servicii de reclamă şi publicitate, aferentă contractelor de prestări de servicii de reclamă şi publicitate din luna anterioară
-    Termen de declarare și plată în cazul Impozitului pe spectacole, aferentă spectacolelor organizate în luna anterioară.

25 AUGUST 2021
-    Termen de plată pentru Taxa pe clădiri lunară
-    Termen de plată pentru Taxa pe teren lunară

10 SEPTEMBRIE 2021
-    Termen de declarare și plată în cazul Taxei pentru servicii de reclamă şi publicitate, aferentă contractelor de prestări de servicii de reclamă şi publicitate din luna anterioară
-    Termen de declarare și plată în cazul Impozitului pe spectacole, aferentă spectacolelor organizate în luna anterioară.

25 SEPTEMBRIE 2021
-    Termen de plată pentru Taxa pe clădiri lunară
-    Termen de plată pentru Taxa pe teren lunară

30 SEPTEMBRIE 2021
-    Termen de plată pentru al doilea semestru din Impozitul pe clădiri datorat pentru anul 2021. 
-    Termen de plată pentru al doilea semestru din Impozitul pe teren datorat pentru anul 2021. 
-    Termen de plată pentru al doilea semestru din Impozitul asupra mijloacelor de transport datorat pentru anul 2021. 
-    Termen de plată pentru al doilea semestru din Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate datorată pentru anul 2021.

10 OCTOMBRIE 2021
-   Termen de declarare și plată în cazul Taxei pentru servicii de reclamă şi publicitate, aferentă contractelor de prestări de servicii de reclamă şi publicitate din luna anterioară
-    Termen de declarare și plată în cazul Impozitului pe spectacole, aferentă spectacolelor organizate în luna anterioară.

25 OCTOMBRIE 2021
-    Termen de plată pentru Taxa pe clădiri lunară
-    Termen de plată pentru Taxa pe teren lunară

10 NOIEMBRIE 2021
-    Termen de declarare și plată în cazul Taxei pentru servicii de reclamă şi publicitate, aferentă contractelor de prestări de servicii de reclamă şi publicitate din luna anterioară
-    Termen de declarare și plată în cazul Impozitului pe spectacole, aferentă spectacolelor organizate în luna anterioară.
    
25 NOIEMBRIE 2021
-    Termen de plată pentru Taxa pe clădiri lunară
-    Termen de plată pentru Taxa pe teren lunară

10 DECEMBRIE 2021
-    Termen de declarare și plată în cazul Taxei pentru servicii de reclamă şi publicitate, aferentă contractelor de prestări de servicii de reclamă şi publicitate din luna anterioară
-    Termen de declarare și plată în cazul Impozitului pe spectacole, aferentă spectacolelor organizate în luna anterioară.

25 DECEMBRIE 2021
-    Termen de plată pentru Taxa pe clădiri lunară
-    Termen de plată pentru Taxa pe teren lunară