×
LEGISLAŢIE IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE

Pentru anul 2022 sunt aplicabile următoarele acte normative cu impact în stabilirea impozitelor și taxelor locale:

Tip Act

Numărul actului / data

Denumire

An

Lege

82/24.12.1991

a contabilităţii (*republicată*)

1991

Ordonanța Guvernului

2/12.07.2001

privind regimul juridic al contravențiilor

2001

Lege

52/21.01.2003

privind transparenţa decizională în administraţia publică

2003

Lege

241/15.07.2005

pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale

2005

Lege

85/05.04.2006

privind procedura insolvenței (*actualizată*)

2006

Lege

303/13.11.2007

pentru modificarea si completarea Legii nr.44/1994, privind veteranii de razboi

2007

Ordonanța de urgență a Guvernului

18/04.03.2009

privind creşterea performanţei

energetice a blocurilor de locuinţe

2009

Lege

207/20.07.2015

privind Codul de procedură fiscală cu modificările și completările ulterioare

2015

Lege

227/08.09.2015

privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare

2015

Hotărâre de Guvern

1/06.01.2016

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

2016

Ordin M.D.R.A.P.

2.594/2016

privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de stabilire a impozitelor și taxelor locale desfășurată de către organele fiscale locale

2016

Ordin M.F.P.

2.158/2016

pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 532/2016

2016

Ordin M.D.R.A.P, M.F.P. și M.A.I.

1.069- 1.578-

114/2016

pentru aplicarea pct. 101 al Titlului IX „Impozite și taxe locale” din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 1/2016

2016

Ordin M.D.R.A.P.

144/09.02.2016

privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de colectare a impozitelor și taxelor locale, precum și a altor venituri ale bugetelor locale de către organele fiscale locale, și de modificarea și completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice nr. 2068/22.12.2015 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de stabilire a impozitelor și taxelor locale de către organele fiscale locale

2016

Hotărâre de Guvern

1/2016

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr 227/2015 privind Codul fiscal

2016

Lege

270/22.12.2017

prevenirii;

2017

Hotărâre de Guvern

33/25.01.2018

33 din 25.01.2018 privind stabilirea contravențiilor care intră sub incidența Legii prevenirii nr.270/2017, precum si a modelului planului de remediere

2018

Ordonanța de urgență a Guvernului

114/2018

privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene

2018

Hotărârea Consiliului local al muncipiului Satu Mare

268/19.12.2019

privind zonarea fiscală a UAT Satu Mare

 

2019

Ordonanța de urgență a Guvernului

57/2019

privind Codul Administrativ.

2019

Lege

185/17.10.2019

pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi pentru modificarea art. 9 din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice

2019

Hotărârea Consiliului local al muncipiului Satu Mare

40/2020

pentru îndreptarea erorii materiale strecurate în Anexa 3B la Hotărârea Consiliului Local Satu Mare nr. 268/19.12.2019 privind zonarea fiscală a U.A.T. Satu Mare

2020

Hotărârea Consiliului local al muncipiului Satu Mare

73/30.04.2020

privind valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora precum și amenzile aplicabile în municipiul Satu Mare,în anul 2021

2020

Ordonanța de urgență a Guvernului

69/14.05.2020

pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale

2020

Lege

296/18.12.2020

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

2020

Hotărârea Consiliului local al muncipiului Satu Mare

106/30.04.2021

privind valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora precum și amenzile aplicabile în municipiul Satu Mare,în anul 2022

2021

Hotărârea Consiliului local al muncipiului Satu Mare

314/25.11.2021

privind modificarea și completarea Anexelor nr. 2, 3 şi nr. 5 din H.C.L. Satu Mare nr. 106/29.04.2021 privind valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora precum și amenzile aplicabile în Municipiul Satu Mare, în anul 2022

2021

Ordonanță

8/30.08.2021

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

2021

Lege

301/16.12.2021

privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

2021