×
Urbanism
CONCEPT DE DEZVOLTARE URBANĂ
CONCEPT DE DEZVOLTARE URBANĂ

Municipiul Satu Mare se află în faţa unei noi etape de dezvoltare şi este preocupat de creşterea gradului de absorbţie a fondurilor structurale, precum şi de maximizarea impactului acestora. O condiţie esenţială pentru atingerea obiectivelor de progres este analiza problemelor cu care se confruntă comunitatea, inventarierea aspiraţiilor de dezvoltare, conturarea unei viziuni şi elaborarea unei strategii de natură să permită exploatarea potenţialului identificat într-o manieră integrată şi eficientă.

În acest sens, a fost elaborată Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a municipiului Satu Mare 2016 - 2025 în conformitate cu prevederile Documentului Cadru de Implementare a Dezvoltării Durabile publicat de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, precum şi cu ale Regulamentului (UE) nr. 1301/2013.


Procesul de planificare strategică a generat un document capabil să susţină eficientizarea administrării oraşului, care respectă principiile dezvoltării sustenabile şi asigură coerenţa şi concordanţa cu politicile regionale, naţionale şi europene. Având în vedere faptul că una dintre condiţiile pentru accesarea de fonduri comunitare nerambursabile în această perioadă de programare va fi aceea ca proiectele propuse de către municipalităţi să fi fost incluse într-o astfel de strategie integrată de dezvoltare urbană, propun spre aprobarea Consiliului Local al Municipiului Satu Mare prezentul proiect de hotărâre.

Documente