CONCURS DE PROIECTE DE MANAGEMENT PENTRU INSTITUȚIA DE SPECTACOLE TEATRUL DE NORD SATU MARE
Primăria Municipiului Satu Mare cu sediul în Satu Mare Piața 25 Octombrie nr.1, în temeiul prevederilor O.U.G. nr.189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare și a prevederilor Ordinului nr.2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi desfășurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare şi desfășurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi a modelului-cadru al contractului de management și ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Satu Mare nr. 18/26.01.2023 pentru dispunerea unor măsuri privind încredințarea managementului la Instituția de spectacole Teatrul de Nord Satu Mare,
Documente