HOTĂRÂREA nr. 155/27.06.2018
privind aprobarea rectificării Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli al municipiului Satu Mare, pe anul 2018
Documente