×
A Helyi Tanács Határozatai
93/25.04.2019-es számú Tanácsi Határozat
98/25.04.2019-es számú Tanácsi Határozat
Ez az anyag csak román nyelven elérhető. privind aprobarea Statului de funcţii al Serviciului Public Poliţia Locală Satu Mare