×
Technológiai Központ
A helyiségek használati szabályzata

Az épületek adminisztrálásáért – Iparosotthon, Zöld Ház, Technológiai Központ – a Szatmárnémeti Polgármesteri Hivatal Kommunikációs és Alárendelt Intézményeket Koordináló Osztálya felel, a helyiségek használatra bocsátása (a kérelmek feldolgozása és elbírálása) az osztály hatáskörébe tartozik.


Kedvezményezettek / Kik igényelhetik?
Az Iparosotthonban, Zöld Házban és Technológiai Központban található irodahelységekre igényt tarthatnak mindazok a jogi és magánszemélyek, akik bármilyen, a város fejlődését elősegítő projekt – művészet, oktatás, kultúra, stb. – résztvevői.
NEM kérvényezhetik a használati jogot a következő jogi és magánszemélyek: bankok, biztosítótársaságok, ingatlanügynökségek, pénzügyi tanácsadók, azon jogi és magánszemélyek, melyek fő tevékenysége a kereskedelem, vagy termelés.

 

A kérelem benyújtása
A szükséges formanyomtatvány letölthető a www.primariasm.ro honlapról, vagy személyesen átvehető a polgármesteri hivatal Lakossági Ügyfélfogadó Osztályán.
A kérelem benyújtható:
a) személyesen, Lakossági Ügyfélfogadó Osztály – regisztratúra, 5-ös számú iroda
b) postai úton, cím: Szatmárnémeti, Október 25. tér, 1. szám
c) e-mailen: [email protected]


Válaszadás
A kérelemmel kapcsolatos bővebb információk: a 0261 807 575–ös telefonszámon.
A kérelem elbírálására a törvényes határidőn belül kerül sor, a választ pedig személyesen, postai úton vagy e-mailben kérheti a kérelmező.
Pozitív elbírálás esetén a válasz mellé csatolódik a Helyi Tanács által megszabott használati költséget feltüntető számla is.


Díjszabások

CT_dijak_2024.png


A használati díjat a felhasználó a számla kitöltése után legkésőbb 48 órával köteles befizetni a Szatmárnémeti Polgármesteri Hivatal – Október 25. Tér, 1. szám – pénztáránál, vagy a Helyi Adók és Illetékek Igazgatóságán – Romană tér, D8 tömbház - , a városban kihelyezett selfpay pontokon, vagy  globalpay.ro és ghiseul.ro platformok használatával.

 

A helyiség birtokbavétele
Az átvételre a használati díj befizetését bemutató bizonylat felmutatása után kerül sor. 
A helyiség átvételekor a birtokba vevő írásos nyilatkozatban vállalja, hogy a használati periódus elteltével az átvett helyiséget ugyanolyan kifogástalan állapotban adja vissza, mint ahogyan azt megkapta. 
A birtokbavétel során mindkét fél által aláírt jegyzőkönyv készül, amelyben rögzítve van a helyiség állapota, annak felszerelése, berendezése, s ezek állapota is.