×
CENTRUL TEHNOLOGIC
PROCEDURĂ OCUPARE SPAȚIU

PROCEDURĂ DE OCUPARE SPAȚIU BIROU/ SALĂ DE CONFERINȚĂ

 

Prin SERVICIUL COMUNICARE ȘI COORDONARE INSTITUȚII SUBORDONATE se asigură preluarea solicitărilor de ocupare a spațiilor de utilitate publică din incinta clădirilor: Casa Meșteșugarilor, Casa Verde și Centru Tehnologic, soluționarea acestora și transmiterea răspunsului către solicitant.

 

Beneficiari /Cine poate solicita?

Ocuparea spațiilor de utilitate publică pentru birou din incinta imobilelor Casa Meșteșugarilor, Casa Verde și Centru Tehnologic, poate fi solicitată de către orice persoană fizică sau juridică care implementează un proiect de dezvoltare locală, de exemplu: artistice, de creație, proiectare, de design, educative.

 

Nu pot beneficia de spații pentru birou persoanele fizice/ juridice de tipul: societăţilor bancare, societăţilor de asigurare şi reasigurare, societăţilor de valori imobiliare, societăţilor cu activitate principală de comerţ, producție, activităţi de intermedieri financiare, activităţi auxiliare intermedierilor financiare, activităţi de intermedieri imobiliare.

 

Depunerea solicitării

Formularul se poate descărca de pe pagina oficială a Primăriei, www.primariasm.ro sau ridica fizic de la Serviciul Relații Publice.

Depunerea formularului completat se poate face astfel:

a) depunere directă la Serviciul Relaţii Publice – registratura, camera 5

b) transmiterea prin poştă :

- se face adresând plicul către Primăria Municipiului Satu Mare, Piaţa 25 Octombrie, nr.1.

c) transmiterea prin e-mail:

- se utilizează adresa de email: [email protected]

 

Ridicarea/primirea răspunsului

Solicitantul poate obține informații legate de stadiul cererii sale la numărul de telefon: 0261.807.575 

Răspunsul/avizul va fi transmis în termenul legal, de regulă prin email sau/și poştă dacă nu se convine ridicarea personală a răspunsului. Acesta poate fi aviz favorabil sau aviz nefavorabil.

La ridicarea/primirea răspunsului solicitantul primeşte un document conținând avizul favorabil sau nefavorabil, iar în cazul avizului favorabil primește și nota de plată cuprinzând taxa specială pentru ocuparea spațiului solicitat, aprobată prin Hotărâre de Consiliu Local.

 

Taxe de ocupare spațiu Centrul Tehnologic
 

CT_taxe_2024


Taxele speciale de ocupare spațiu vor fi plătite imediat după emiterea notei de plată la Primăria Municipiului Satu Mare P-ța 25 Octombrie nr.1, la ghișeul unic situat în incinta magazinului Someșul, la sediul D.I.T.L situat în Piața Romană D8  sau online pe globalpay.ro, ghișeul.ro și la stațiile de plată selfpay situate pe raza municipiului Satu Mare.

 

Ocuparea spațiului

Spațiul va fi predat ocupantului după ce face dovada plății sumei aferente notei de plată emise de Primărie.

Acesta va semna, pe proprie răspundere, un document prin care își asumă responsabilitatea de predare a spațiului în forma și starea inițială (așa cum l-a preluat).

La predarea/primirea spațiului se va încheia un proces verbal de predare/primire care va fi semnat de ambele părți, în care vor fi specificate următoarele: localizarea spațiului, starea în care se află, inventarul obiectelor predate precum și starea acestora.