×
Technológiai Központ
Az igénylő kötelezettségei

1. a felhasználónak kötelessége a Szatmárnémeti Polgármesteri Hivatal által megszabott speciális díjat befizetni legkésőbb 48 órával a számla átvétele után;

2. a felhasználónak kötelessége bemutatni a Szatmárnémeti Polgármesteri Hivatal kérésére mindazon okmányokat, melyek igazolják az engedélyezett aktivitásokat;

3. a felhasználónak kötelessége a megegyezés lejárta után a helyiséget, beleértve a berendezési tárgyakat és felszerelést, az eredeti állapotában, azonnal a tulajdonos rendelkezésére bocsájtani;

4. a felhasználónak kötelessége az épületet az engedélyben foglalt rendeltetési célja szerint használni;

5. a felhasználónak kötelessége a helység karbantartása, illetve a felhasználó hibájából történt károk azonnali megjavítása;

6. a felhasználónak, valamint a felhasználó klienseinek és/vagy partnereinek tilos a szomszédos helységeket használók rendeltetésszerű munkáját zavaró tevékenységek végzése; A felhasználó vállalja a felelősséget a saját, kliensei és/vagy patnerei által okozott esetleges károkért.

7. a felhasználónak kötelessége biztosítani a korlátlan hozzáférést a tulajdonosnak az utóbbi számára a tulajdonosra háruló kötelező javítási, karbantartási, vagy biztonságügyi munkálatok elvégzése végett;

8. a felhasználónak kötelessége a helyiséget bármikor a Szatmárnémeti Polgármesteri Hivatal kijelölt ellenőreinek a rendelkezésére bocsájtani;

9. a felhasználó csak a leadott kérvényben meghatározott, a Szatmárnémeti Polgármesteri Hivatal által engedélyezett projektek működéséhez szükséges tevékenységeket végezheti a helyiségben;

10. a felhasználó semmilyen körülmények között nem követelheti a tulajdonostól a helyiségben általa végzett karbantartások, fejlesztések vagy korszerüsítések ellenértékét. A megegyezés lejárta után a felhasználó csak az általa elhelyezett mozdítható bútorzat elvitelére jogosult.

11. a felhasználónak kötelessége betartatni a érvényben lévő tűzvédelmi, környezetvédelmi és munkavédelmi szabályokat, az ehhez szüksége eszközök beszerzése az ő feladata;

12. a felhasználónak tilos bármilyen remklámanyagot kihelyezni az épületekre vagy azok környékén;

13. a felhasználó nem jegyezheti be a vállalkozását vagy egyesületét az Iparosotthon, a Zöld Ház és a Technológiai Központ címére.