×
CENTRUL TEHNOLOGIC
CONDIȚII DE OCUPARE SPAȚIU
 1. obligaţia de a plăti contravaloarea taxei speciale specificată în nota de plată ­emisă de Primăria Municipiului Satu Mare, în cel mult 48 ore de la însușirea notei de plată;
 2. obligaţia de a prezenta la solicitarea Primăriei municipiului Satu Mare, toate ­documentele care fac dovada desfășurării activității pentru care s-a emis avizul;
 3. obligaţia de a elibera spaţiul ocupat şi de a-l preda, în condiţiile primite iniţial, împreună cu mobilierul şi echipamentul existent imediat după expirarea perioadei pentru care s-a primit avizul favorabil;
 4. obligaţia de a folosi spaţiul ocupat ca un bun proprietar, conform destinaţiei sale şi scopului pentru care a fost dat în folosință;
 5. obligaţia de a efectua lucrările specifice întreţinerii, reparaţiilor locative şi de înlocuire a instalaţiilor aflate în folosinţa exclusivă, precum şi orice reparaţii care sunt necesare, datorită culpei sale;
 6. obligația de a nu desfăşura activităţi care pot limita buna folosire a spaţiilor comune şi a spaţiilor învecinate şi de a răspunde pentru orice stricăciune sau degradare, datorate faptelor proprii, colaboratorilor sau clienţilor săi;
 7. obligaţia de a permite proprietarului acces nelimitat în spațiul ocupat, la efectuarea lucrărilor de reparaţii sau intervenţie impuse de necesitatea menţinerii în stare de funcţionalitate şi siguranţă a spaţiului şi care sunt în sarcina proprietarului;
 8. obligația de a permite accesul necondiționat al reprezentanților Primăriei Municipiului Satu Mare pentru verificarea respectării obligaţiilor asumate;
 9. obligaţia de a desfăşura numai activităţile necesare implementării proiectului de dezvoltare, specificat în cererea pentru ocuparea spațiului, pentru care a primit aviz favorabil;
 10. obligația de a renunţa la orice pretenţii cu privire la restituirea contravalorii îmbunătăţirilor aduse spațiului. La predarea spațiului, ocupantul va ridica numai elementele amovibile din dotarea spaţiului, proprietatea acestuia. Prin elemente amovibile părţile înţeleg numai corpurile de mobilier şi accesoriile acestora, care nu fac corp comun cu spaţiul ocupat iar ridicarea acestora nu influenţează negativ aspectul estetic al respectivului spaţiu;
 11. obligația de a respecta normele P.S.I., protecția muncii, protecția mediului, necesare funcționării într-un spațiu închis, conform legislației în vigoare, dotările necesare respectării acestora fiind realizate de ocupantul spațiului;
 12. obligația de a nu amplasa materiale de reclamă pe faţada clădirii sau în perimetrul construcțiilor: Casa Meșteșugarilor, Centrul Tehnologic, Casa Verde;
 13. obligația de a nu-și înregistra firma sau fundația cu sediul la Casa Meșteșugarilor, Centrul Tehnologic, Casa Verde.