×
TÁJÉKOZTATÓ FIZIKAI SZEMÉLYEKNEK
Gépjárműadó

Înregistrarea în evidenţa fiscală a mijloacelor de transport

Documentele necesare :

    Declaraţia fiscală pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport (formular tip) - Model ITL-005 sau Model  ITL-006, în funcție de tipul mijlocului de transport.

    Actul de identitate: Buletin, Carte de identitate, Paşaport, Carte de identitate provizorie (după caz)

    Actul de dobândire al mijlocului de transport (după caz) : - contract de vânzare-cumpărare, factură externă, factură internă, contract de schimb, contract de donaţie, certificat de moştenitor,contract de leasing, sentinţă judecătorească definitivă şi irevocabilă, act de partaj, proces verbal de încheiere a licitaţiei

- cartea de identitate a mijlocului de transport;          

- cartea de identitate străina a mijlocului de transport (“brief”) 

Documentele vor fi prezentate în original şi copie ,,conformă cu originalul”      

Scoaterea din evidenţele fiscale a mijloacelor de transport

Documentele necesare :

    Declaraţia pentru scoaterea din evidenţă a mijloacelor de transport (formular tip) - Model ITL-016

    Actul de identitate: Buletin, Carte de identitate, Paşaport, Carte de identitate provizorie (după caz) ;

    Actul de înstrăinare a mijlocului de transport (după caz) :     - contract de vânzare-cumpărare, contract de schimb, contract de donaţie, factură,

•    Certificat de moştenitor;

•    Sentinţă judecătorească definitivă şi irevocabilă;

•    Proces verbal de încheiere a licitaţiei ;

    Act de partaj;

    Certificat de radiere ;

    Certificat de distrugere;

•    Dosar plic

•    Documentele vor fi prezentate în original şi copie ,,conformă cu originalul” 

Formularele de care aveți nevoie le găsiți aici.