×
informații pentru PERSOANEle FIZICE
Impozitul asupra mijloacelor de transport

Precizări utile pentru înregistrarea contractului de înstrăinare dobândire a unui mijloc de transport puteți obține dacă faceți click aici.  

Înregistrarea în evidenţa fiscală a mijloacelor de transport

Documentele necesare :
    Declaraţia fiscală pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport (formular tip) - Model ITL-005 sau Model  ITL-006, în funcție de tipul mijlocului de transport.
    Actul de identitate: Buletin, Carte de identitate, Paşaport, Carte de identitate provizorie (după caz)
    Actul de dobândire al mijlocului de transport (după caz) :
           -contract de vânzare-cumpărare, factură externă, factură internă, contract de schimb, contract de donaţie, certificat de moştenitor,contract de leasing, sentinţă judecătorească definitivă şi irevocabilă, act de partaj, proces verbal de încheiere a licitaţiei 
           -cartea de identitate a mijlocului de transport;
          - cartea de identitate străina a mijlocului de transport (“brief”)
 Documentele vor fi prezentate în original şi copie ,,conformă cu originalul” 
     
Scoaterea din evidenţele fiscale a mijloacelor de transport

Documentele necesare :
    Declaraţia pentru scoaterea din evidenţă a mijloacelor de transport (formular tip) - Model ITL-016
    Actul de identitate: Buletin, Carte de identitate, Paşaport, Carte de identitate provizorie (după caz) ;
    Actul de înstrăinare a mijlocului de transport (după caz) :
     -contract de vânzare-cumpărare, contract de schimb, contract de donaţie, factură, 
•    Certificat de moştenitor;
•    Sentinţă judecătorească definitivă şi irevocabilă;
•    Proces verbal de încheiere a licitaţiei ;
    Act de partaj;
    Certificat de radiere ;
    Certificat de distrugere;
•    Dosar plic
•    Documentele vor fi prezentate în original şi copie ,,conformă cu originalul” 

Formularele de care aveți nevoie le găsiți aici.

Documente