×
Helyi Tanács
Határozattervezetek

Ezek az információk jelen pillanatban fordítás alatt állnak. Kérjük, tekintse meg a román nyelvű oldalt ide kattintva.

 
TÁJÉKOZTATÁS / HÍREK
A 2021. június 17-én kelt 423-as számú polgármesteri rendelet alapján  2021. június 24-én 14.00 órai kezdettel ÖSSZEHÍVOM Szatmárnémeti Municípium Helyi Tanácsának rendkívüli ülését a Szatmár Megyei Tanács nagytermébe – Október 25. Tér, 1. szám -, a következő napirenddel:
A 2021. június 10-én kelt 414-es számú polgármesteri rendelet alapján 2021. június 14-én 11.00 órai kezdettel összehívom Szatmárnémeti Municípium Helyi Tanácsának rendkívüli, on-line ülését a következő napirenddel:
Ez az anyag csak román nyelven elérhető. privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al instituţiilor publice subordonate Consiliului local Satu Mare, finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2021
Ez az anyag csak román nyelven elérhető. privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al TRANSURBAN S.A. Satu Mare, pe anul 2021
Ez az anyag csak román nyelven elérhető. privind aprobarea scoaterii din funcțiune a unor mijloace fixe aflate în administrarea Transurban S.A. Satu Mare, în vederea casării și valorificării
Ez az anyag csak román nyelven elérhető. privind aprobarea Acordului de parteneriat pentru implementarea proiectului “ PREZENŢĂ – Program socio – educaţional complex pentru creşterea şanselor de incluziune socială a romilor” dintre Serviciul de Ajutor Maltez în România și Direcția de Asistență Socială Satu Mare