×
Proiecte de hotărâri
privind vânzarea către Bălțătescu Mihai Cristinel a locuinţei situată în municipiul Satu Mare B-dul. Cloşca nr. 72-74, bl.A, ap. 33
privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a domeniului social în Municipiul Satu Mare pentru perioada 2021-2027
privind îndreptarea erorilor materiale strecurate în Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local Satu Mare nr. 217/2020 privind imobilele cărora li se vor aplica prevederile art. 489 alin. (5) - (8) din Legea nr. 227/2015, privind Codul Fiscal, începând cu anul 2021
privind valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora precum și amenzile aplicabile în municipiul Satu Mare, în anul 2022
privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Municipiului Satu Mare pentru luna mai 2021
privind dispunerea unei măsuri cu privire la conducerea Clubului Sportiv Municipal Satu Mare
Se aduce la cunoștință publică convocarea de îndată a ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Satu Mare!
privind aprobarea Acordului de parteneriat pentru implementarea proiectului “ PREZENŢĂ – Program socio – educaţional complex pentru creşterea şanselor de incluziune socială a romilor” dintre Serviciul de Ajutor Maltez în România și Direcția de Asistență Socială Satu Mare
privind aprobarea scoaterii din funcțiune a unor mijloace fixe aflate în administrarea Transurban S.A. Satu Mare, în vederea casării și valorificării
privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al TRANSURBAN S.A. Satu Mare, pe anul 2021
Politica de Cookie