×
Proiecte de hotărâri
privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al Direcției de Asistență Socială Satu Mare
privind unele măsuri referitoare la obiectivul de investiție cuprins în P.U.Z. “Reconversia și refuncționalizarea terenurilor degradate și neutilizate de pe malurile Someșului - mal stâng”
pentru modificarea și completarea H.C.L. Satu Mare nr. 219/27.06.2024 privind aprobarea proiectului "Transformarea zonei degradate malurile Someșului între cele 2 poduri, în zona de petrecere a timpului liber pentru comunitate" și a cheltuielilor legate de proiect
privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri şi cheltuieli al municipiului Satu Mare, pe anul 2024
Se aduce la cunoștință publică convocarea de îndată a ședinței extraordinare a Consiliului Local al municipiului Satu Mare care va avea loc pe data de 11.07.2024, ora 14:00 prin platforma on-line de videoconferință, cu următorul PROIECT AL ORDINII DE ZI, cuprins în anexa la Dispoziția Primarului municipiului Satu Mare nr. 263/09.07.2024
privind aprobarea numărului de posturi bugetate, a organigramei și a statului de funcții ale Direcției de Asistență Socială Satu Mare
privind aprobarea numărului de posturi bugetate, a organigramei și a statului de funcții ale Primăriei Municipiului Satu Mare
privind aprobarea numărului de posturi bugetate, a organigramei, a statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare ale Poliției Locale Satu Mare
privind aprobarea numărului de posturi bugetate, a organigramei și a statului de funcții ale unității de învățământ cu personalitate juridică ”Creșa Satu Mare”