×
Proiecte de hotărâri
Proiect de hotărâre privind însușirea şi aprobarea documentației cadastrale de alipire a unor terenuri situate în Satu Mare, B-dul Lalelei
Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții ”Modernizare rețea de apă de înaltă presiune în cartierul Micro 16” din Municipiul Satu Mare, aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului de investiții ”Modernizare rețea de apă de înaltă presiune în cartierul Micro 16” din Municipiul Satu Mare
Proiect de hotărâre constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra unui teren aparținând domeniului privat al Municipiului Satu Mare în favoarea proprietarilor de construcții amplasate pe acesta
Proiect de hotărâre privind renunțarea la dreptul de superficie asupra imobilelor teren identificate prin CF nr. 186118 și CF nr. 186120 Satu Mare
Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 1 la H.C.L. Satu Mare nr. 198/19.07.2018 privind aprobarea D.A.L.I. şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie: „Modernizare pasaje pietonale care fac legătura între Centrul Nou și digul de pe malul drept al râului Someș din Municipiul Satu Mare”
privind aprobarea vânzării unor parcele de teren situate în Satu Mare, b-dul Lucian Blaga nr. 64-66
privind dispunerea unor măsuri cu privire la conducerea instituției de spectacole Teatrul de Nord Satu Mare
privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a cimitirului uman aparținând domeniului public al Municipiului Satu Mare aflat în administrarea Serviciului Public Administrația Domeniului Public Satu Mare