×
Proiecte de hotărâri
privind aprobarea cuantumului chiriei aferente locuințelor pentru tineri destinate închirierii realizate de Agenția Națională pentru Locuințe în Municipiul Satu Mare, valabilă pentru anul 2024
privind aprobarea documentației: P.U.Z. – Adăugire cu parter - etapa I și reconstruire C4 – etapa II, atelier reparații auto, amplasament: Satu Mare pe parcela cu nr. cad. 161766
pentru delegarea serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân din Municipiul Satu Mare
privind aprobarea planului de administrare în integralitatea lui al Transurban S.A. Satu Mare
privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Transurban S.A. Satu Mare
privind aprobarea încheierii de către Apaserv Satu Mare S.A. a unui contract de asistență juridică
privind aprobarea modului de administrare, în anul 2024, a pajiștilor aflate în domeniul privat al Municipiului Satu Mare
privind aprobarea rezultatului evaluării finale a managementului la Centrul Cultural G.M. Zamfirescu Satu Mare
privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al Transurban S.A. Satu Mare, pe anul 2024
privind aprobarea mandatării domnului Masculic Csaba ca reprezentant al U.A.T Satu Mare în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Apaserv Satu Mare S.A. să voteze proiectul de hotărâre înscris la art. 1 pct. 1 din Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 3/2024