×
Proiecte de hotărâri
privind aprobarea depunerii proiectului „Joint chess promotion and development program for promoting trust and cooperation in the Romanian-Hungarian cross-border area” și asigurarea contribuției proprii în perioada de implementare a proiectului
Se aduce la cunoștință publică convocarea de îndată a ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Satu Mare care va avea loc pe data de 27.09.2023, ora 11:00 prin platforma on-line de videoconferință, cu următorul PROIECT AL ORDINII DE ZI, cuprins în anexa la Dispoziția Primarului Municipiului Satu Mare nr.807/26.09.2023
privind aprobarea delegării serviciului de iluminat public prin contract de prestări servicii în Municipiul Satu Mare
privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Satu Mare în cadrul consiliilor de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din Municipiul Satu Mare, pentru anul școlar 2023 - 2024
privind aprobarea modificării Planului de lucrări de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare a activelor concesionate la Apaserv Satu Mare S.A. finanţat din Fondul de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare (IID) pentru anul 2023
privind aprobarea recoltării și modului de valorificare pentru o cantitate de 504,21 mc, masă lemnoasă provenită din fondul forestier proprietate publică a Municipiului Satu Mare, administrat de Ocolul Silvic Satu Mare
pentru aprobarea ajustării tarifelor din acordul-cadru 107-12744 din 26.02.2021 privind activitatea de dezinsecție, dezinfecție, deratizare în Municipiul Satu Mare