Jegyző
 • 0261807505
 • secretar@primariasm.ro

Racolța Mihaela Maria

Jegyző

Szatmárnémeti Megyei Jogú Város főjegyzője felsőfokú jogi tanulmányokkal rendelkező vezető köztisztviselő, aki biztosítja a törvényességet a rendeletek és határozatok kiadásában, egybehanglja polgármesteri hivatal szakapparátusainak a munkáját és kapcsolatot teremt a különböző részlegek között. 

A főjegyző feladatai közzé tartozik:

 • véleményezi a polgármesteri rendeleteket és helyi tanács határozattervezeteit, a törvényesnek vélt határozatok ellenjegyzésével felelősséget vállalva ezek törvényességéért
 •  részt vesz a helyi tanács ülésein
 • biztosítja a közigazgatási procedúrák menetét a helyi tanács és a polgármester, illetve a polgármester és a prefektus között;
 • biztosítja a helyi tanács összehívási eljárásainak teljesítését és a titkári munkálatok elvégzését, közli a napirendi pontokat, elkészíti a helyi tanács üléseinek jegyzőkönyvét, megszerkeszti a helyi tanács elé kerülő határozattervezeteket
 • előkészíti a szakbizottságok illetve a helyi tanács elé vitára terjesztendő munkákat;
 • eleget tesz a törvényben előírt vagy a helyi tanács, illetve a polgármester által rá bízott más feladatoknak is.
   
Dokumentumok
 • FOGADÓÓRÁK


  Tisztelt Hölgyem/Uram,


  Annak érdekében, hogy minél gyorsabban és hatékonyabban tudjunk az Ön által jelzett problémával foglalkozni, kérjük, amennyiben meghallgatásra akar jelentkezni a polgármester, az alpolgármesterek, a városmenedzser vagy a jegyző fogadóóráira, kérjük töltse ki az alábbi nyomtatványt:

  Fogadóórára jelentkezek:

  Kötelező mezők*

  Alulírott kijelentem, hogy informálva lettem arról, hogy személyes adataim és a csatolmányokban szereplő adatok az érvényben lévő törvényes előírások szerint lesznek felhasználva az Európai Unió 679/2016-os szabályzata szerint.

  Szükséges dokumentumok:
  • A nemtetszését kiváltó válasz
  • A kérvénye iktatószáma a válasz hiánya esetében
  • Egyéb dokumentumok, amelyekkel alátámasztja a véleményét