Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei 1 la H.C.L. nr. 411/28.12.2023 privind aprobarea „Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a Municipiului Satu Mare”
Primăria municipiului Satu Mare, în conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, propune spre dezbatere publică Proiectul de hotărâre pentru modificarea Anexei 1 la H.C.L. nr. 411/28.12.2023 privind aprobarea „Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a Municipiului Satu Mare” . Eventualele propuneri, sugestii sau opinii referitoare la proiectul de act normativ, se transmit pe adresa de e-mail: [email protected] sau se depun în scris la camera 5, până la data de 26.03.2024, ora 10.00.
Documente