Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației P.U.Z. – Ansamblu rezidenţial P+6 în municipiul Satu Mare , str. Fântânele, nr.23/A
Primăria municipiului Satu Mare, în conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, propune spre dezbatere publică Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației P.U.Z. – Ansamblu rezidenţial P+6 în municipiul Satu Mare , str. Fântânele, nr.23/A. Eventualele propuneri, sugestii sau opinii referitoare la proiectul de act normativ, se transmit pe adresa de e-mail: arhitectsef@primariasm.ro sau se depun în scris la camera 5, până la data de 25.11.2022, ora 10.00.
Documente