Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației PUZ - Construire blocuri de locuinţe D+P+4E cu spaţii comerciale la parter în municipiul Satu Mare, Str. Gellért Sándor, nr. Cad. 187426
Primăria municipiului Satu Mare, în conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, propune spre dezbatere publică Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației PUZ - Construire blocuri de locuinţe D+P+4E cu spaţii comerciale la parter în municipiul Satu Mare, Str. Gellért Sándor, nr. Cad. 187426. Eventualele propuneri, sugestii sau opinii referitoare la proiectul de act normativ, se transmit pe adresele de e-mail: [email protected] sau se depun în scris la camera 5, până la data de 31.05.2024 ora 10.00
Documente