PROIECTUL BUGETULUI LOCAL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL MUNICIPIULUI SATU MARE PE ANUL 2024
Publicăm azi, 30.12.2023, Proiectul Bugetului local de venituri şi cheltuieli al municipiului Satu Mare pe anul 2024.

Cei interesaţi pot transmite în scris, propuneri, sugestii cu valoare de recomandare privind conţinutul bugetului până la data de 14.01.2024 ora 15. Sugestiile şi propunerile dumneavoastră se vor depune la adresa de e-mail [email protected] urmând a fi analizate până la data prezentării bugetului în cadrul şedinţei Consiliului local al municipiului Satu Mare de aprobare a Bugetului local de venituri și cheltuieli al municipiului Satu Mare pe anul 2024.

Precizăm faptul că proiectul de buget a fost întocmit ținând cont de realizările la data de 21.12.2023 atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli și fără a avea următoarele informaţii:

1. sume defalcate din T.V.A. pentru finanţarea cheltuielilor cu bunuri și servicii ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din  municipiu, care potrivit actelor normative în vigoare sunt finanțate parţial de la bugetul de stat şi se comunică de către D.G.R.F.P Cluj Napoca, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Satu Mare,

2. sume defalcate din T.V.A. pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul municipiului (funcţionare Direcţia de Evidenţă a Persoanelor, funcţionare creşe, etc), care potrivit actelor normative în domeniu se comunică de către D.G.R.F.P Cluj Napoca, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Satu Mare,

3. sume defalcate din T.V.A. destinate plății indemnizaţiilor persoanelor cu handicap, salariilor personalului însoţitor al persoanelor cu handicap,

4. subvenţiile de la bugetul de stat pentru acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei,

5. subvenţiile de la bugetul de stat pentru finanţarea sănătăţii, (finanţarea cheltuielilor de personal şi a cheltuielilor de funcţionare la cabinetele medicale şcolare din municipiu), sume ce se comunică de către D.S.P. Satu Mare,

6. Sume alocate din cota de 6% din impozitul pe venitul global, care potrivit actelor normative în domeniu se comunică de către Consiliul Județean Satu Mare,

7. Sume repartizate pentru finanțarea instituțiilor de spectacole și concerte, sume ce se aprobă prin Hotărâre de Guvern și se comunică de către D.G.R.F.P Cluj Napoca, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Satu Mare,

8. Subvenții de la Consiliul Județean pentru plata drepturilor de care beneficiază copiii cu cerințe educaționale speciale integrați în învîțământul de masă,

9. Alte subvenții de la bugetul de stat.

Menţionăm faptul că aceste sume au fost incluse în bugetul municipiului Satu Mare la nivelul cheltuielilor programate pentru anul 2023, urmând a fi modificate în urma comunicărilor care ne vor fi transmise din partea D.G.R.F.P Cluj Napoca, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Satu Mare, Direcţia de Sănătate Publică Satu Mare,  respectiv Consiliul Judeţean Satu Mare.

Cu privire la Cotele defalcate din impozitul pe venit, acestea au fost cuprinse în proiectul de buget la nivelul încasărilor realizate la data de 21.12.2023, iar Sumele defalcate din T.V.A. destinate plății indemnizaţiilor persoanelor cu handicap și a salariilor personalului însoţitor al persoanelor cu handicap au fost cuprinse la nivel de 90% ca fiind asigurate din bugetul de stat conform prevederilor art. 40 din Legea nr. 448 din 6 decembrie 2006, republicată privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

În ceea ce privește Secțiunea de dezvoltare a bugetului local, respectiv listele cheltuielilor de capital (investiții, dotări, studii de fezabilitate, proiecte tehnice, reparații capitale, achiziții imobile și terenuri, proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, proiecte finanțate prin Programul Național Anghel Saligny, prin Fondul de mediu, etc) acestea cuprind nevoile identificate de către autoritatea publică locală. După comunicarea sumelor alocate municipiului Satu Mare din surse de la Bugetul de stat sau alte surse aceste liste vor fi actualizate la nivelul fondurilor disponibile

Documente