PUZ - COMPLEX REZIDENȚIAL STRADA GHEORGHE BARIȚIU NR 29-31
PUZ - COMPLEX REZIDENȚIAL STRADA GHEORGHE BARIȚIU NR 29-31
PLAN URBANISTIC ZONAL - COMPLEX REZIDENȚIAL SATU MARE STR. GH. BARIȚIU NR.29-31

Anunţ privind intenţia de elaborare a planului urbanistic zonal

Memoriu nontehnic 

Plan de încadrare în zonă

Plan situaţia existentă

Dezbatere publică 26.01.2023

Dezbatere publică - 10.02.2023

Referitor la  PUZ - COMPLEX REZIDENȚIAL STRADA GHEORGHE BARIȚIU NR 29-31 vă informăm cu privire la observaţiile primite şi răspunsul la acestea.

Reclamații             Răspuns reclamații