PUZ - ZONĂ MIXTĂ - UNITĂȚI INDUSTRIALE ȘI DE DEPOZITARE ȘI INSTITUȚII ȘI SERVICII SATU MARE EXTRAVILAN - ZONA STR. CAREIULUI, NR.CADASTRALE 160192, 160257, 166427
PUZ - ZONĂ MIXTĂ - UNITĂȚI INDUSTRIALE ȘI DE DEPOZITARE ȘI INSTITUȚII ȘI SERVICII SATU MARE EXTRAVILAN - ZONA STR. CAREIULUI,  NR.CADASTRALE 160192, 160257, 166427
PLAN URBANISTIC ZONAL - ZONĂ MIXTĂ - UNITĂȚI INDUSTRIALE ȘI DE DEPOZITARE ȘI INSTITUȚII ȘI SERVICII SATU MARE EXTRAVILAN - ZONA STR. CAREIULUI, NR.CADASTRALE 160192, 160257, 166427

Anunţ privind intenţia de elaborare a planului urbanistic zonal

Memoriu nontehnic 

Plan de încadrare în zonă

Plan situaţia existentă

Dezbatere publică - 10.03.2023

Referitor la  PLAN URBANISTIC ZONAL - ZONĂ MIXTĂ - UNITĂȚI INDUSTRIALE ȘI DE DEPOZITARE ȘI INSTITUȚII ȘI SERVICII SATU MARE EXTRAVILAN - ZONA STR. CAREIULUI, NR.CADASTRALE 160192, 160257, 166427 vă informăm cu privire la observaţiile primite şi răspunsul la acestea.

Reclamații            Răspuns reclamații