×
Reabilitare clădiri rezidențiale

Proiecte de reabilitare a clădirilor rezidențiale din municipiul Satu Mare

Proiectele din această categorie vizează îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale comunităţii locale prin creşterea eficienţei energetice a clădirilor rezidenţiale, contribuind astfel la reducerea consumului de energie dar şi la ameliorarea aspectul urbanistic al oraşului. Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice şi în sectorul locuinţelor reprezintă una dintre priorităţile de investiţii la nivel naţional. Implementarea măsurilor de eficienţă energetică la blocurile de locuinţe conduce la îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale populaţiei prin creşterea nivelului de confort interior, scăderea consumurilor şi a costurilor pentru încălzire, diminuarea emisiilor poluante generate de producerea, transportul şi consumul de energie.

 
INFORMĂRI / ȘTIRI
Unitatea Administrativ Teritorială MUNICIPIUL SATU MARE, în calitate de Beneficiar, a implementat proiectul ”Reabilitare clădiri rezidențiale Satu Mare 2”, cod SMIS 120530, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3. Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1. Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea A: Clădiri rezidenţiale.
Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Satu Mare, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul ”Reabilitare clădiri rezidențiale Satu Mare 4”, cod SMIS 121039, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020.
Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Satu Mare, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul ”Reabilitare clădiri rezidențiale Satu Mare 7”, cod SMIS 121770, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020.
Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Satu Mare, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul ”Reabilitare clădiri rezidențiale Satu Mare 2”, cod SMIS 120530, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020.
Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Satu Mare, în calitate de Beneficiar, a implementat proiectul ”Reabilitare clădiri rezidențiale Satu Mare 1”, cod SMIS 120812, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020.
Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Satu Mare, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul ”Reabilitare clădiri rezidențiale Satu Mare 5”, cod SMIS 121411, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020.