×
Relații cu publicul
Cererile se depun în primele 3 zile lucrătoare ale fiecărei luni pentru luna precedentă.
Reamintim cetățenilor că au la dispoziție și comunicarea online sau prin corespeondență pentru a depuneri cereri și a solicita informații despre serviciile publice:
Pentru depunerea actelor cetățenii se pot adresa instituției de luni până vineri între orele 9.00-15.00, iar pentru eliberări acte între 15.00 -16.00. 
Cererile de infomații sau orice alte solicitări se pot trimite pe adresa principală [email protected]
Primăria municipiului Satu Mare extinde programul cu publicul.