×
Resurse umane
Primăria Municipiului Satu Mare având în vedere prevederile art. 618 alin. 3 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare inițiază procedura de organizare a concursului de promovare în funcția publică de conducere vacantă: Șef Birou, grad de salarizare I – la Biroul Audit Public Intern din structura Primăriei Municipiului Satu Mare
Având în vedere prevederile OUG nr.34 din 15.05.2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative Se suspenda concursul organizat de Primăria Municipiului Satu Mare, pentru ocuparea postului de consilier clasa I, grad profesional asistent din cadrul Serviciului Relații Publice
Primăria municipiului Satu Mare având în vedere prevederile art. 467 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare iniţiază procedura de organizare a concursului de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcții publice de execuție vacante : Consilier, clasa I, grad profesional superior, în cadrul Serviciului de Evidență a Persoanelor și Ghișeu Unic, al Direcției de Evidență a Persoanelor -Consilier, clasa I, grad profesional principal, în cadrul Serviciului de Evidență a Persoanelor și Ghișeu Unic, al Direcției de Evidență a Persoanelor - Consilier, clasa I, grad profesional asistent, în cadrul Serviciului de Evidență a Persoanelor și Ghișe Unic al directiei de Evidenta a Persoanelor
Primăria Municipiului Satu Mare, având în vedere prevederile art. 618 alin. 3 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare inițiază procedura de organizare a concursului de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcții publice de execuţie vacante: • Consilier Juridic,clasa I, grad profesional Superior,ID 238610 – Compartiment Juridic, Contencios , Serviciul Juridic, din structura Primăriei Municipiului Satu Mare • Consilier Juridic,clasa I, grad profesional Superior,ID 238673 – Compartiment Contracte Administrative, Arhivă, Serviciul Juridic din structura Primăriei Municipiului Satu Mare.
Primăria municipiului Satu Mare având în vedere prevederile art. 467 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare iniţiază procedura de organizare a concursului de recrutare pentru ocuparea următoarei funcții publice de execuție vacante : – Consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional superior, în cadrul Serviciului Achiziții Publice, din structura Primăriei Municipiului Satu Mare
Primăria Municipiului Satu Mare organizează examen în vederea promovării în grad profesional a unor salariaţi din cadrul Primăriei Municipiului Satu Mare, în data de 03.03.2023 ora 11 proba scrisă, interviul în data de 08.03.2023, la sediul instituţiei, sala de şedinţe a Consiliului Local Satu Mare.
Nevoia de sânge este permanentă, astfel că vom continua campania și pe viitor.
Primăria Municipiului Satu Mare organizează examen în vederea promovării în grad profesional a unor salariaţi din cadrul Primăriei Municipiului Satu Mare, în data de 14.12.2022, ora 11 proba scrisă, interviul în data de 16.12.2022, la sediul instituţiei, sala de şedinţe a Consiliului Local Satu Mare.
Primăria municipiului Satu Mare organizează examen în vederea promovării într-un grad profesional imediat superior celui deținut anterior pentru personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Satu Mare în data de 20.09.2022, ora 11 proba scrisă, la sediul instituţiei, sala de şedinţe a Consiliului Local Satu Mare.