×
Resurse umane
Primăria municipiului Satu Mare având în vedere prevederile art. 467 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare iniţiază procedura de organizare a concursului de recrutare pentru ocuparea următoarei funcții publice de execuție vacante : Consilier, clasa I, grad profesional superior– în cadrul Compartimentului Guvernanță Corporativă din structura Primăriei Municipiului Satu Mare,
Primăria Municipiului Satu Mare având în vedere prevederile art. 618 alin. 3 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare inițiază procedura de organizare a concursului de recrutare pentru ocuparea următoarei funcții publice de conducere vacante: • Șef serviciu, grad de salarizare I – Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat, din structura Primăriei Municipiului Satu Mare
Primăria Municipiului Satu Mare având în vedere prevederile art. 618 alin. 3 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare inițiază procedura de organizare a concursului de recrutare pentru ocuparea următoarei funcții publice de execuţie vacante: • Consilier Juridic,clasa I, grad profesional Asistent, – Compartiment Juridic Contencios , Serviciul Juridic, din structura Primăriei Municipiului Satu Mare
Primăria municipiului Satu Mare având în vedere prevederile art. 467 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare iniţiază procedura de organizare a concursului de recrutare pentru ocuparea următoarelor 2 funcții publice de execuție vacante : • Consilier, clasa I, grad profesional superior– în cadrul Biroului Salubrizare Protecția Mediului Zone Verzi • Consilier, clasa I, grad profesional asistent– în cadrul Biroului Salubrizare Protecția Mediului Zone Verzi
Primăria Municipiului Satu Mare inițiază procedura de organizare a concursului în vederea • 2 posturi Consilier, grad profesional IA - Biroul Consultanță Tehnică și Supervizări Lucrări în cadrul Primăriei Municipiului Satu Mare
Primăria Municipiului Satu Mare inițiază procedura de organizare a concursului în vederea • Consilier, grad profesional IA – Compartimentului Administrare Centrul Tehnologic, Casa Meșteșugarilor și Casa Verde - Serviciul Comunicare și Coordonare Instituții Subordonate în cadrul Primăriei Municipiului Satu Mare
Primăria Municipiului Satu Mare inițiază procedura de organizare a concursului în vederea • Consilier, grad profesional IA - Biroul Administrare Drumuri Autorizări în cadrul Primăriei Municipiului Satu Mare
Primăria Municipiului Satu Mare având în vedere prevederile art. 618 alin. 5 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare inițiază procedura de organizare a concursului de recrutare în funcția publică de conducere vacantă: ARHITECT ȘEF , clasa I, grad I – la Primăria Municipiului Satu Mare
Primăria Municipiului Satu Mare având în vedere prevederile art. 618 alin. 3 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare inițiază procedura de organizare a concursului de recrutare petru ocuparea următoarelor funcții publice de execuţie vacante: • Consilier Juridic,clasa I, grad profesional Superior, – Compartiment Juridic Contencios , Serviciul Juridic, din structura Primăriei Municipiului Satu Mare • Consilier Juridic,clasa I, grad profesional Principal, – Compartiment Juridic Contencios, Serviciul Juridic din structura Primăriei Municipiului Satu Mare
Primăria Municipiului Satu Mare inițiază procedura de organizare a concursului de recrutare pentru ocuparea următoarei funcții publice de execuție vacante:  Consilier, clasa I, grad profesional Superior, – Biroul Finalizări Construcții din structura Primăriei Municipiului Satu Mare