ȘEDINȚA ORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL SATU MARE DIN DATA DE 29.02.2024 PROIECT DE HOTĂRÂRE ÎNSCRIS LA PCT. NR. 11 PE ORDINEA DE ZI
privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Transurban S.A. Satu Mare
Documente