×
LEGISLAŢIE IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE
Zonarea Fiscală

Actele normative în vigoare care au stabilit zonele de impozitare în  Municipiul Satu Mare sunt :

 - Hotărârea Consiliului local al municipiului Satu Mare nr.268/2019 ;

 - Hotărârea Consiliului local al municipiului Satu Mare nr.40/2020.