ANUNȚ PRIVIND CONVOCAREA DE ÎNDATĂ A ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL
ANUNȚ PRIVIND CONVOCAREA DE ÎNDATĂ A ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL
Se aduce la cunoștință publică convocarea de îndată a ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Satu Mare care va avea loc pe data de 18.01.2024, ora 08:00 prin platforma on-line de videoconferință, cu următorul PROIECT AL ORDINII DE ZI, cuprins în anexa la Dispoziția Primarului Municipiului Satu Mare nr. 20/17.01.2024

PROIECT AL ORDINII DE ZI:

 


1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea suspendării execuției perioadei de mobilizare la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare în municipiul Satu Mare prin concesiune de servicii nr. 145 – 25196 din 19.04.2023. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor.

 


Primar,
Kereskényi Gábor

Documente