×
Relații cu publicul
Asociații de proprietari
  • TELEFON: 0261/702554; 702553; 702574
  • Depuneri acte: Luni-Vineri 09.00 - 14.00
  • Eliberări acte: Luni-Vineri 14.00 - 15.00
Asociații de proprietari
Asociații de proprietari

Asociațiile de proprietari au scopul de administrare, exploatare, întreţinere, reparare, reabilitare şi modernizare a proprietăţii comune, menţinere în stare bună a imobilului, de respectare a drepturilor şi asumare a obligaţiilor de către toţi proprietarii din condominiu.

Legea nr. 196/2018 definește condominiul astfel: imobil format din teren cu una sau mai multe construcţii, în care există cel puţin 3 proprietăţi individuale reprezentate de locuinţe şi locuinţe sau spaţii cu altă destinaţie, după caz, şi cote-părţi indivize de proprietate comună.

Documente
INFORMĂRI / ȘTIRI
Anunț privind includerea în programul local multianual privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe din Municipiul Satu Mare.
Legea nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și administrarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor, art. 66 alin.(1) lit. n) prevede obligativitatea depunerii semestriale a situaţiilor soldurilor elementelor de activ şi pasiv. Vă solicităm depunerea acestor situaţii până la finalul lunii iulie, la camera 5 sau pe adresa de e-mail [email protected].
Până la finalul lunii iulie, vă informăm că administratorii asociațiilor de proprietari din municipiul Satu Mare au obligația de a depune la Compartimentul Civic și Asociații de Proprietari din cadrul Primăriei, situaţia soldurilor elementelor de activ şi pasiv.