×
Relații cu publicul
Audiențe
  • TELEFON: 0261/702554; 702553; 702574
  • Depuneri acte: Luni-Vineri 09.00 - 14.00
  • Eliberări acte: Luni-Vineri 14.00 - 15.00
Audiențe

PROGRAM AUDIENȚE:

 

În prima săptămână a fiecărei luni:

 Marți  10-12  viceprimar Ghiarfaș Adelin
 12-14  viceprimar Tămășan-Ilieș Cristina-Marina 
 Joi  09-10  secretarul municipiului Racolța Mihaela
 11-13  primar Kereskényi Gábor
 12-13  administrator public Masculic Csaba

 

REGULAMENT DE ÎNSCRIERE ÎN AUDIENȚĂ A CETĂȚENILOR:

 

Înscrierea în audiență se face la Serviciului Relații Publice prin completarea cererii – tip sau online prin accesarea următorului link.

 

Pentru înscrierea în audiență, este necesar ca persoana să facă dovada faptului că a depus în prealabil o cerere  căreia i s-a răspuns negativ sau nu i s-a răspuns.

 

În urma audienţei la Primar, la unul dintre Viceprimari, la Administratorul public sau la Secretarul general al Municipiului, petentului i se va comunica, numai la cerere, în scris, răspunsul la audienţă prin: poştă, email sau prin ridicarea de la Camera 5 Serviciul Relaţii Publice.

 

În toate cazurile, înscrierea în audiențe se face doar pentru probleme care intră în competența Primăriei municipiului Satu Mare şi care pot fi soluţionate în cadrul legal de către executivul Primăriei.

 

Motivul solicitării audienței trebuie să fie clar exprimat, motive generale cum ar fi „probleme personale” nu vor fi acceptate.

 

Audienţele pot fi acordate în cadrul unei întâlniri programate și anunțate în prealabil la Primar, la unul dintre Viceprimari, la Secretarul general al Municipiului sau la Administratorul public.

 

Pentru audiență pot fi înscrise maximum 3 persoane pentru rezolvarea aceleiaşi probleme, iar timpul alocat fiecărei audiențe fiind maximum 15 minute.

Documente
INFORMĂRI / ȘTIRI
Primăria Municipiului Satu Mare este atentă la nevoile cetățenilor, sprijinindu-i în rezolvarea problemelor care țin de competența administrației publice.
Primăria Municipiului Satu Mare este atentă la nevoile cetățenilor, sprijinindu-i în rezolvarea problemelor care țin de competența administrației publice.
Le reamintim sătmărenilor că Primăria Municipiului Satu Mare este deschisă fără rezerve în a ajuta sătmărenii ce solicită sprijin în soluționarea unor probleme care țin de competența administrației publice.
Le reamintim sătmărenilor că Primăria Municipiului Satu Mare este deschisă fără rezerve în a ajuta sătmărenii ce solicită sprijin în soluționarea unor probleme care țin de competența administrației publice.
Sprijinim sătmărenii în soluționarea problemelor care țin de competența administrației publice.
Audiențele cu cetățenii sunt o modalitate importantă pentru noi de a fi în contact cu nevoile comunității și a putea răspunde prompt la acestea