×
Dezbateri publice – urbanism
PLAN URBANISTIC ZONAL - LOTIZARE ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINȚE UNIFAMILIALE SATU MARE  STR. ION POPDAN, NR. CADASTRAL 184980
PLAN URBANISTIC ZONAL ZONĂ DE LOCUIT CU LOCUINȚE INDIVIDUALE SATU MARE  STR. C. A. ROSETTI NR. CADASTRALE 182381, 4249/5, 4250/18, 184366, 184367, 150402
PLAN URBANISTIC ZONAL - INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN ȘI CONSTRUIRE STAȚIE DE CARBURANȚI ȘI SERVICII CONEXE SATU MARE EXTRAVILAN  NR. CADASTRAL 171531
PLAN URBANISTIC ZONAL - ZONĂ DE LOCUIT SATU MARE STR. AMBUDULUI NR. CADASTRAL 151311, 169311
PLANULUI URBANISTIC ZONAL - PARCELARE ZONĂ DE LOCUINȚE CU FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE SATU MARE EXTRAVILAN  (zona B-dului Lucian Blaga) NR CADASTRAL 157663
 PLAN URBANISTIC ZONAL - CONSTRUIRE ANEXĂ LA SPAȚIU COMERCIAL SATU MARE P-ȚA ROMANĂ NR.CADASTRAL 183751
PLAN URBANISTIC ZONAL - ZONĂ DE LOCUIT- LOCUINȚE INDIVIDUALE SATU MARE STR. POLIGONULUI NR. 10-12
PLAN URBANISTIC ZONAL - STAȚIE DE CARBURANȚI, NR. CADASTRAL 152161, AMENAJARE BANDĂ DE ACCES STAȚIE DE CARBURANȚI, NR. CADASTRAL 163698, NR. CADASTRAL 154431 SATU MARE EXTRAVILAN ( ZONA STR. CAREIULUI)
PLAN URBANISTIC ZONAL - EXTINDERE ȘI ETAJARE CASĂ DE LOCUIT P SATU MARE STR. BASARABIA NR. 22/B
PLAN URBANISTIC ZONAL - ZONĂ DE LOCUIT SATU MARE STR. CIREȘILOR NR. CADASTRAL 183133, 183134, 183135