×
Dezbateri publice – urbanism
PLAN URBANISTIC ZONAL - CASĂ DE LOCUIT S+P+M SATU MARE STR. CERBULUI NR.18
PLAN URBANISTIC ZONAL - LOTIZARE ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINȚE UNIFAMILIALE SATU MARE STR.PANAIT CERNA NR. CADASTRALE 167976, 176270, 153132, 153081
PLAN URBANISTIC ZONAL - ATELIER REPARAȚII AUTO SATU MARE STR.SPICULUI NR. 48 NR. CADASTRAL 182943
PLAN URBANISTIC ZONAL - ELIBERARE AMPLASAMENT PRIN INTRODUCERE LEA ÎN SUBTERAN ÎN VEDEREA EXTINDERII HALEI DE PRODUCȚIE ÎN LOC. SATU MARE SATU MARE, STR.SPICULUI NR. 17
PLAN URBANISTIC ZONAL - CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT P SATU MARE STR.FERMA SĂTMĂREL NR. 45 NR. CADASTRAL 185533
PLAN URBANISTIC ZONAL - LOTIZARE CU DESCHIDERE DE STRADĂ LOCUINȚE INDIVIDUALE P-P+1-2 SATU MARE STR. ALEXANDRU ODOBESCU NR. CADASTRAL 165519
PLAN URBANISTIC ZONAL - INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN ZONĂ DE LOCUIT SATU MARE NR. CADASTRAL 166381
PLAN URBANISTIC ZONAL - LOTIZARE ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINȚE UNIFAMILIALE SATU MARE STR. PETRE ISPIRESCU NR. CADASTRAL 182074
PLAN URBANISTIC ZONAL - CONSTRUIRE LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ SATU MARE PIAȚA NICOLAE TITULESCU NR.23
PLAN URBANISTIC ZONAL - CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT P SATU MARE ZONA STR DOROBAȚILOR NR. CADASTRAL 178460