×
Dezbateri publice – urbanism
PLAN URBANISTIC ZONAL - ZONĂ DE INSTITUȚII SERVICII-COMERȚ, CU FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE SATU MARE, STR. ALECU RUSSO COLȚ CU STR. FÂNTÂNELE, NR. CADASTRAL 188617
PLAN URBANISTIC ZONAL - MODIFICARE PLAN URBANISTIC ZONAL – CENTRU VECHI- P-ȚA LIBERTĂȚII
PLAN URBANISTIC ZONAL – ZONĂ DESTINATĂ PENTRU INSTITUȚII ȘI SERVICII SATU MARE, EXTRAVILAN (ZONA STR. CAREIULUI) NR. CADASTRALE 186416, 186417
PLAN URBANISTIC ZONAL – LOTIZARE ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINȚE INDIVIDUALE ȘI INSTITUȚII ȘI SERVICII SATU MARE, EXTRAVILAN (ZONA DRUM LAZURI) NR. CADASTRALE 188759, 182242
PLAN URBANISTIC ZONAL – ZONĂ DE INSTITUȚII SERVICII ȘI ZONĂ SPORTIVĂ SATU MARE STR. FLOARE DE COLȚ NR.1
PLAN URBANISTIC ZONAL – ZONĂ DE LOCUIT – LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ SATU MARE, STR. GABRIEL GEORGESCU NR.CADASTRAL 178283
PLAN URBANISTIC ZONAL – CONSTRUIRE BLOC DE LOCUINȚE S+P+4 CU SPAȚII COMERCIALE LA PARTER ȘI DEMOLARE CONSTRUCȚIE EXISTENTĂ SATU MARE STR. RAVENSBURG NR.6
PLAN URBANISTIC ZONAL – CONSTRUIRE ATELIER, MAGAZIE ȘI BIROU P+E PARȚIAL SATU MARE, STR. STUPILOR, NR.CADASTRAL 181859
PLAN URBANISTIC ZONAL – LOTIZARE ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINȚE UNIFAMILIALE ȘI INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN SATU MARE EXTRAVILAN (ZONA STR. DARA) NR. CADASTRAL 168171
PLAN URBANISTIC ZONAL - LOTIZARE ÎN VEDEREA AMENAJĂRII ZONEI DE AGREMENT SATU MARE EXTRAVILAN ZONA STR. GORUNULUI NR. CADASTRALE 183476, 183475, 167453, 151863, 167466