×
Dezbateri publice – urbanism
PLAN URBANISTIC ZONAL - CONSTRUIRE DOUĂ LOCUINȚE P+1 CU CÂTE DOUĂ APARTAMENTE SATU MARE STR. GABRIEL GEORGESCU NR. CADASTRALE 150329, 150257
PLAN URBANISTIC ZONAL - ZONĂ DE AGREMENT SATU MARE DRUMUL PETALELOR NR.68
PLAN URBANISTIC ZONAL - LOTIZARE ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINȚE INDIVIDUALE SATU MARE ZONA STR. BASMELOR, NR. CADASTRALE 170458, 153808
PLAN URBANISTIC ZONAL - CENTRU MEDICAL DE RADIOTERAPIE ȘI CHIMIOTERAPIE SATU MARE STR. DUNĂRII NR.9
PLAN URBANISTIC ZONAL - EXTINDERE HALE DE PRODUCȚIE SATU MARE STR. FAGULUI NR. CADASTRAL 6526/182, 180405, 180708, 180708-C1, 6526/165,185069-C1, 6548/12, 6548/14, 6548/16, 6526/171, 180250, 180250-C1, 6526/178, 6526/178-C1, 6526/177, 6526/177-C1, 6526/179, 6526/179-C1, 177904, 177904-C1, 178122,178122-C1, 6526/170, 6526/170-C1, 177899, 177899-C1, 177900, 177900-C1, 177900-C2, 177900- C3, 177901, 177901-C1, 177902, 177902-C1, 177903, 177903-C1, 176413, 176413-C1, 176489, 176489-C1, 174777, 174777-C1, 176298, 176384
PLAN URBANISTIC ZONAL - ANSAMBLU DE LOCUINȚE UNIFAMILIALE - LOTIZARE SATU MARE ZONA STR. DARA NR. CADASTRAL 167724
PLAN URBANISTIC ZONAL - ZONĂ DE LOCUIT SATU MARE STR. BALTA BLONDĂ NR. CADASTRAL 184605
PLAN URBANISTIC ZONAL - ZONĂ DE LOCUIT CU LOCUINȚE INDIVIDUALE SATU MARE ZONA STR. CĂPRIOAREI NR. CADASTRALE 168719, 180936, 164265
PUD- CONSTRUIRE CREȘĂ ȘI DOTARE - MUNICIPIUL SATU MARE STR. IULIU COROIANU NR. 46
PLAN URBANISTIC ZONAL - CONSTRUIRE BAZIN DE ÎNOT DIDACTIC ȘI DE AGREMENT SATU MARE STR. CRIȘAN NR.37