×
Dezbateri publice – urbanism
PLAN URBANISTIC ZONAL - ZONĂ DE LOCUIT – LOCUINȚE INDIVIDUALE SATU MARE STR. ILIE SĂLCEANU NR. CADASTRAL 183212, 183213
PLAN URBANISTIC ZONAL - EXTINDERE SPAȚIU COMERCIAL SATU MARE BLD. LUCIAN BLAGA NR.421
PLAN URBANISTIC ZONAL - ZONĂ MIXTĂ PENTRU ACTIVITĂȚI PRODUCTIVE ȘI SERVICII - STR. ENERGIEI NR. CADASTRALE 177373, 176390
PLAN URBANISTIC ZONAL - DESFIINȚARE CLĂDIRE EXISTENTĂ ȘI CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ P+1 SATU MARE STR. ȘTEFAN LUCHIAN NR.12
PLAN URBANISTIC ZONAL - CONSTRUIRE CASĂ DE VACANȚĂ SATU MARE DRUMUL PETALELOR NR. 34
PLAN URBANISTIC ZONAL CONSTRUIRE DEPOZIT P SATU MARE ZONA B-DUL LUCIAN BLAGA(extravilan) NR. CADASTRAL 162428, 186021
PLAN URBANISTIC ZONAL - ZONĂ DE LOCUIT CU FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE CU INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN - SATU MARE STR. JUBILEULUI COLȚ CU STR. PĂULEȘTI NR. CADASTRAL 169017
PLAN URBANISTIC ZONAL - CASĂ DE LOCUIT S+P+M SATU MARE STR. CERBULUI NR.18
PLAN URBANISTIC ZONAL - LOTIZARE ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINȚE UNIFAMILIALE SATU MARE STR.PANAIT CERNA NR. CADASTRALE 167976, 176270, 153132, 153081
PLAN URBANISTIC ZONAL - ATELIER REPARAȚII AUTO SATU MARE STR.SPICULUI NR. 48 NR. CADASTRAL 182943