×
Dezbateri publice – urbanism
PLAN URBANISTIC ZONAL - PARCELARE PENTRU LOCUINȚE INDIVIDUALE SATU MARE STR ION POPDAN NR. CADASTRALE 170947, 170626
PLAN URBANISTIC ZONAL- EXTINDEREA SPAȚIILOR DE PRODUCȚIE ÎN INCINTA LISA DRÄXLMAIER AUTOPART ROMÂNIA S.R.L. SATU MARE, STR. VULTURULUI NR. CADASTRALE 162948, 187241, 187884
PLAN URBANISTIC ZONAL - ZONĂ DE LOCUIT - LOCUINȚE INDIVIDUALE ÎN MUN. SATU MARE ZONA STR. CĂPRIOAREI (STR. ULMULUI) NR. CADASTRALE 183040-183056 , CU LOTIZARE
PLAN URBANISTIC ZONAL - ZONĂ UNITĂȚI INDUSTRIALE/DEPOZITE, INSTITUȚII SERVICII SATU MARE STR. AUREL VLAICU NR.72/P
PUZ - ANSAMBLU DE LOCUINȚE UNIFAMILIALE – LOTIZARE SATU MARE CALEA ODOREULUI NR CADASTRALE 157466, 166506
PLAN URBANISTIC ZONAL - REFAȚADIZARE, RECOMPARTIMENTARE ȘI MANSARDARE IMOBIL Sp+P+E ÎN VEDEREA REALIZĂRII A 3 UNITĂȚI LOCATIVE, DEMOLARE ANEXE ȘI REFACERE ÎMPREJMUIRE SATU MARE STR. MIRON COSTIN NR. 38
PLAN URBANISTIC ZONAL - ZONĂ DE LOCUIT - LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ SATU MARE STR. SĂTMĂREL NR.13
PLANULUI URBANISTIC ZONAL - ZONĂ DE UNITĂȚI PENTRU INSTITUȚII ȘI SERVICII, ACTIVITĂȚI COMPATIBILE SATU MARE STR. CAREIULUI NR. CADASTRAL 160483
PLAN URBANISTIC ZONAL - CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ S+P SATU MARE STR. ȘTEFAN OCTAVIAN IOSIF NR.13/A
PUZ - ZONĂ DE INDUSTRIE ȘI DEPOZITARE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE SATU MARE, STR. AUREL VLAICU NR.CADASTRAL 159774