×
Dezbateri publice – urbanism
PLAN URBANISTIC ZONAL - ZONĂ DE LOCUIT SATU MARE, STR. PANAIT CERNA NR. CADASTRAL 169355
PLAN URBANISTIC ZONAL - ZONĂ DE LOCUIT CU LOCUINȚE INDIVIDUALE SATU MARE, STR. C. A. ROSETTI NR. CADASTRALE 182381, 4249/5, 4250/18, 184366, 184367, 150402
PLAN URBANISTIC ZONAL - STAȚIE I.T.P. SATU MARE STR. BOTIZULUI NR. 132
PLAN URBANISTIC ZONAL IMOBIL DE LOCUIT P+2 SATU MARE STR. CARDINAL IULIU HOSSU NR.42
PLAN URBANISTIC ZONAL - LOTIZARE ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINȚE INDIVIDUALE SATU MARE, ZONA STR. DARA-DIANA, NR. CADASTRAL 164212, 164521
PLAN URBANISTIC ZONAL - ZONĂ MIXTĂ LOCUINȚE COLECTIVE, INDIVIDUALE ȘI INSTITUȚII SERVICII SATU MARE STR. PĂULEȘTI NR. CADASTRAL 167572, 155793
PLAN URBANISTIC ZONAL - LOTIZARE ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINȚE INDIVIDUALE SATU MARE ZONA STR. CĂPRIOAREI-STR. PLOPILOR NR. CADASTRAL 164028
PLAN URBANISTIC ZONAL - ZONĂ DE INDUSTRIE ȘI DE SERVICII SATU MARE STR. DEPOZITELOR NR.27 NR. CADASTRAL 176855
PLAN URBANISTIC ZONAL - CONSTRUIRE LOCUINȚE UNIFAMILIALE CU REGIM DE ÎNĂLȚIME S+P+1E SATU MARE, STR. PĂULEȘTI NR. 65/A
PLAN URBANISTIC ZONAL - ZONĂ DE LOCUIT SATU MARE STR. AMBUDULUI NR. CADASTRAL 151311, 169311, 161001