×
Dezbateri publice – urbanism
PLAN URBANISTIC ZONAL- CONSTRUIRE TROIȚĂ SATU MARE B-DUL VASILE LUCACIU
PLANULUI URBANISTIC ZONAL - ZONĂ DE SERVICII SATU MARE STR. FABRICII NR.82
PLAN URBANISTIC ZONAL - EXTINDERE CLĂDIRI EXISTENTE SATU MARE STR. ADY ENDRE NR. CADASTRAL 161687
PLAN URBANISTIC ZONAL CONSTRUIRE FUNCȚIUNI MIXTE – SERVICII DE TURISM CU FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE ȘI DEPOZIT CU AUTO SERVIRE SATU MARE STR. AUREL VLAICU NR.125   NR. CADASTRAL 162921
CONSTRUIRE ANSAMBLU COMERCIAL ȘI SERVICII, SISTEMATIZARE VERTICALĂ, AMENAJĂRI EXTERIOARE, AMPLASARE ELEMENTE PUBLICITARE, ÎMPREJMUIRE ȘI OPERAȚIUNI CADASTRALE SATU MARE NR. CADASTRALE 177879, 177879 C6-C8, 177879 C10-C47, 163233, 163233-C1, 163233-C2, 163233-C3, 177618, 177618-C1, 177618-C2, 4219/2, 4219/3, 4219/63, 177878, 177878-C1-C5, 177878-C9, 177878 C44-C45
PLAN URBANISTIC ZONAL - SERVICII SOCIALE ȘI MEDICALE SATU MARE STR. AVRAM IANCU NR.27
PLAN URBANISTIC ZONAL - ZONĂ MIXTĂ LOCUINȚE COLECTIVE, INDIVIDUALE ȘI INSTITUȚII SERVICII SATU MARE STR. PĂULEȘTI NR. CADASTRAL 167572, 155793
PLAN URBANISTIC ZONAL - ZONĂ DE SERVICII SATU MARE EXTRAVILAN NR CADASTRAL 166985
PLAN URBANISTIC ZONAL - DOUĂ CASE DE LOCUIT P+1 SATU MARE STR. MACULUI NR. CADASTRAL 185061
PLAN URBANISTIC ZONAL - LOTIZARE ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINȚE INDIVIDUALE SATU MARE CALEA ODOREULUI NR CADASTRAL 183176, 542/2, 543/9, 543/8