×
Dezbateri publice – urbanism
PLAN URBANISTIC ZONAL - CONSTRUIRE IMOBIL DE LOCUINȚE ȘI BIROURI, CU PARTER COMERCIAL SATU MARE STR. AVRAM IANCU NR. CADASTRAL 182241
PLAN URBANISTIC ZONAL - ZONĂ DE LOCUIT SATU MARE STR. BALTA BLONDĂ NR. CADASTRAL 184605
PLAN URBANISTIC DE DETALIU - CONSTRUIRE COMPLEX DE LOCUINȚE COLECTIVE MUNICIPIUL SATU MARE ZONA CUBIC, NR. CADASTRAL 158179
PLAN URBANISTIC ZONAL - CONSTRUIRE SPAȚIU COMERCIAL - SATU MARE STR. SĂTMĂREL NR.33 NR. CADASTRAL 164467
PLAN URBANISTIC ZONAL - CONSTRUIRE DEPOZIT DE LEGUME-FRUCTE SATU MARE BLD. CLOȘCA NR. 113
PLAN URBANISTIC ZONAL - CLĂDIRE DE LOCUIT CU 6 APARTAMENTE ȘI SPAȚII COMERCIALE LA PARTER – P+3 SATU MARE STR. BOTIZULUI NR.46
PLAN URBANISTIC ZONAL - CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ SATU MARE EXTRAVILAN ( STR. BALTA BLONDĂ) NR. CADASTRAL 185681
PLAN URBANISTIC ZONAL - SCHIMBARE DE DESTINAȚIE DIN INDUSTRIE ÎN SERVICII ȘI LOCUIRE, REFAȚADIZARE, RECOMPARTIMENTARE, MANSARDARE ÎN VOLUMUL EXISTENT ȘI DEMOLARE SATU MARE, STR. MIHAI VITEAZU NR.28
PLAN URBANISTIC ZONAL - ZONĂ DE INSTITUȚII SERVICII-COMERȚ, CU FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE SATU MARE, STR. ALECU RUSSO COLȚ CU STR. FÂNTÂNELE, NR. CADASTRAL 188617
PLAN URBANISTIC ZONAL - MODIFICARE PLAN URBANISTIC ZONAL – CENTRU VECHI- P-ȚA LIBERTĂȚII