×
Dezbateri publice – urbanism
PLAN URBANISTIC ZONAL – ZONĂ DE INSTITUȚII SERVICII ( SPAȚII COMERCIALE ȘI BIROURI ) CU INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN SATU MARE STR. PĂULEȘTI NR. CADASTRAL 169017
PLAN URBANISTIC ZONAL - ZONĂ DE LOCUIT CU LOCUINȚE INDIVIDUALE SATU MARE ZONA STR. CĂPRIOAREI NR. CADASTRALE 168719, 180936, 164265
PLAN URBANISTIC ZONAL – ZONĂ INDUSTRIALĂ ȘI DE SERVICII SATU MARE STR. STUPILOR NR. CADASTRAL 171042
PLAN URBANISTIC ZONAL – LOTIZARE ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINȚE UNIFAMILIALE SATU MARE ZONA STR. EMIL RACOVIȚĂ(ZONA CUBIC) NR. CADASTRALE 157461, 158178, 158177, 155239
PLAN URBANISTIC ZONAL - ZONĂ MIXTĂ PENTRU ACTIVITĂȚI PRODUCTIVE ȘI SERVICII
PLAN URBANISTIC ZONAL - ZONĂ DE INDUSTRIE ȘI DEPOZITARE SATU MARE STR. AUREL VLAICU NR. CADASTRAL 187202
PLAN URBANISTIC ZONAL - INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN ZONĂ DE LOCUIT SATU MARE NR. CADASTRAL 166381
PUZ - LOTIZARE ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINȚE INDIVIDUALE SATU MARE EXTRAVILAN - ZONA STR. RECOLTEI NR. CADASTRAL 166495
PLAN URBANISTIC ZONAL - ANSAMBLU REZIDENȚIAL P+6 SATU MARE STR. FÂNTÂNELE NR. 23/A
PLAN URBANISTIC ZONAL - LOTIZARE ÎN VEDEREA AMENAJĂRII ZONEI DE AGREMENT SATU MARE EXTRAVILAN ZONA STR. GORUNULUI NR. CADASTRALE 183476, 183475, 167453, 151863, 167466