×
Dezbateri publice – urbanism
PLAN URBANISTIC ZONAL - CONSTRUIRE DOUĂ LOCUINȚE P+1 CU CÂTE DOUĂ APARTAMENTE SATU MARE STR. GABRIEL GEORGESCU NR. CADASTRAL 150329, 150257
PLAN URBANISTIC ZONAL - EXTINDERE CAPACITATE DE PRODUCȚIE SATU MARE B-DUL LUCIAN BLAGA NR. 69
PLAN URBANISTIC ZONAL - LOTIZARE ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINȚE INDIVIDUALE SATU MARE ZONA STR. BASMELOR, NR. CADASTRALE 170458, 153808
PLAN URBANISTIC ZONAL - LOTIZARE ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINȚE UNIFAMILIALE SATU MARE STR.PANAIT CERNA NR. CADASTRALE 167976, 176270, 153132, 153081
PLAN URBANISTIC ZONAL - ATELIER REPARAȚII AUTO SATU MARE STR.SPICULUI NR. 48 NR. CADASTRAL 182943
PLAN URBANISTIC ZONAL - CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ S+P+M SATU MARE STR. ȘTEFAN OCTAVIAN IOSIF NR.13/A
PLAN URBANISTIC ZONAL - UNITĂȚI INDUSTRIALE SATU MARE EXTRAVILAN NR. CADASTRALE 182833, 182447
PLAN URBANISTIC ZONAL- CONSTRUIRE IMOBIL CU 2 APARTAMENTE P+M SATU MARE STR. GELLÉRT SÁNDOR NR. CADASTRAL 181359
PLAN URBANISTIC ZONAL- CONSTRUIRE TROIȚĂ SATU MARE B-DUL VASILE LUCACIU
PLANULUI URBANISTIC ZONAL - ZONĂ DE SERVICII SATU MARE STR. FABRICII NR.82