×
Dezbateri publice – urbanism
PLAN URBANISTIC ZONAL – CONSTRUIRE ATELIER, MAGAZIE ȘI BIROU P+E PARȚIAL SATU MARE, STR. STUPILOR, NR.CADASTRAL 181859
PLAN URBANISTIC ZONAL – LOTIZARE ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINȚE UNIFAMILIALE ȘI INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN SATU MARE EXTRAVILAN (ZONA STR. DARA) NR. CADASTRAL 168171
PLAN URBANISTIC ZONAL - LOTIZARE ÎN VEDEREA AMENAJĂRII ZONEI DE AGREMENT SATU MARE EXTRAVILAN ZONA STR. GORUNULUI NR. CADASTRALE 183476, 183475, 167453, 151863, 167466
PLAN URBANISTIC ZONAL – ZONĂ DE AGREMENT ȘI INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN SATU MARE, EXTRAVILAN (DRUMUL CIMBRULUI) NR. CADASTRAL 167688 (NR. TOPOGRAFIC 558/25/1)
PLAN URBANISTIC ZONAL – ADĂUGIRE CU PARTER-ETAPA I ȘI RECONSTRUIRE C4 ETAPA II ATELIER REPARAȚII AUTO SATU MARE, ZONA BLD. CLOȘCA, NR.CADASTRAL 161766
PLAN URBANISTIC ZONAL - ZONĂ DE LOCUINȚE INDIVIDUALE ȘI COLECTIVE SATU MARE ZONA STR. DOINA NR. CADASTRALE 158173, 158175, 158174, 158176, 158180
PLAN URBANISTIC ZONAL – ZONĂ DE INSTITUȚII ȘI SERVICII CU FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE SATU MARE, STR. AVRAM IANCU NR.2
PLAN URBANISTIC ZONAL - ZONĂ MIXTĂ SERVICII ȘI DEPOZITARE SATU MARE STR. GABRIEL GEORGESCU NR.107
PLAN URBANISTIC ZONAL - ZONĂ DE AGREMENT SATU MARE, NR.CADASTRALE 187257, 166971, 187204, 170592
PLAN URBANISTIC ZONAL - ZONĂ DE LOCUIT CU FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE ȘI PARCELARE SATU MARE, STR. DEPOZITELOR NR.CADASTRALE 186142, 186219