×
Dezbateri publice – urbanism
PLAN URBANISTIC ZONAL - ZONĂ DE LOCUIT SATU MARE STR. ȘTEFAN ȘTEȚIU NR. CADASTRAL 181632, 184925, 181631
PLAN URBANISTIC ZONAL - CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ P+1 SATU MARE, STR. BARTOK BÉLA NR. 25/A
PLANULUI URBANISTIC ZONAL - EXTINDERE HALE DE PRODUCȚIE SATU MARE STR. FAGULUI NR. CADASTRAL 6526/182, 180405, 180708, 180708-C1, 6526/165,185069-C1, 6548/12, 6548/14, 6548/16, 6526/171, 180250, 180250-C1, 6526/178, 6526/178-C1, 6526/177, 6526/177-C1, 6526/179, 6526/179-C1, 177904, 177904-C1, 178122,178122-C1, 6526/170, 6526/170-C1, 177899, 177899-C1, 177900, 177900-C1, 177900-C2, 177900- C3, 177901, 177901-C1, 177902, 177902-C1, 177903, 177903-C1, 176413, 176413-C1, 176489, 176489-C1, 174777, 174777-C1 , 176298, 176384
PLAN URBANISTIC ZONAL - ZONĂ DE AGREMENT PRIVAT SATU MARE DRUMUL PETALELOR NR. CADASTRAL 180433
PLAN URBANISTIC ZONAL - ZONĂ DE LOCUIT – LOCUINȚE INDIVIDUALE SATU MARE STR. ILIE SĂLCEANU NR. CADASTRAL 183212, 183213
PLAN URBANISTIC ZONAL – ZONĂ INDUSTRIALĂ SATU MARE STR. DEPOZITELOR NR. CADASTRAL 161296
PLAN URBANISTIC ZONAL - CONSTRUIRE IMOBIL INSTITUȚII ȘI SERVICII ȘI LOCUINȚĂ SATU MARE STR. AUREL VLAICU NR. 123/D
PLAN URBANISTIC ZONAL - ZONĂ INDUSTRIALĂ ȘI DE SERVICII SATU MARE, STR. SPICULUI, NR. CADASTRAL 164288, 159697, 167969
PLAN URBANISTIC ZONAL - EXTINDERE CLĂDIRI EXISTENTE SATU MARE STR. ADY ENDRE NR. CADASTRAL 161687
PLAN URBANISTIC ZONAL - LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ P SATU MARE STR. CĂPRIOAREI NR. CADASTRAL 184667