HOTĂRÂREA nr. 151/31.05.2018
privind însuşirea documentaţiei cadastrale de primă înscriere a terenului în suprafaţă de 22 120 mp aflat în zona inundabilă a râului Someș
Documente