×
INVESTIȚII
ÎNVĂȚĂMÂNT

În rețeaua școlară a municipiului Satu Mare, funcționează 40 de unități școlare cu personalitate juridică și 13 unități structura (fără personalitate juridică). Din bugetul local se realizează anual ample lucrări de modernizare a şcolilor, grădiniţelor, creşelor şi internatelor şcolare, se renovează săli de sport și se contruiesc terenuri sintetice de sport şi de joacă. 

Principalele responsabilităţi ale autorităţilor locale în ce priveşte educaţia şi formarea profesională iniţială sunt următoarele:

  •  sprijinirea implementării strategiilor naţionale privind educaţia;
  •  asigurarea finanţării comune a proiectelor sponsorizate de UE şi altor fonduri utilizate de şi pentru şcoli;
  • dezvoltarea reţelei şcolare la nivel local;
  • întreţinerea infrastructurii şcolare;
  • participarea în consiliile de administraţie ale şcolilor; (f) informarea comunităţii locale cu privire la oferta educaţională, inclusiv cea de învăţământ profesional şi tehnic
 
INFORMĂRI / ȘTIRI
În instituțiile de învățământ antepreșcolar din oraș sunt disponibile 189 de locuri.
1000 de copii și tineri din județ participă la atelierele creative.
Calendarul de reînscriere/înscriere a copiilor antepreșcolari la creșele din municipiul Satu Mare pentru anul școlar 2024/2025 este următorul: