Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației PUZ -Adăugire cu parter-etapa I şi reconstruire C4- etapa II, atelier reparaţii auto în municipiul Satu Mare pe parcela cu nr. cad. 161766
Primăria municipiului Satu Mare, în conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, propune spre dezbatere publică Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației PUZ -Adăugire cu parter-etapa I şi reconstruire C4- etapa II, atelier reparaţii auto în municipiul Satu Mare pe parcela cu nr. cad. 161766. Eventualele propuneri, sugestii sau opinii referitoare la proiectul de act normativ, se transmit pe adresele de e-mail: [email protected] sau se depun în scris la camera 5, până la data de 03.01.2024 ora 10.00
Documente