Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei P.U.Z. - Lotizare în vederea construirii de locuințe unifamiliale și acceptarea ofertei de donație Amplasament: Satu Mare, str. Petre Ispirescu
Primăria municipiului Satu Mare, în conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, propune spre dezbatere publică Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei P.U.Z. - Lotizare în vederea construirii de locuințe unifamiliale și acceptarea ofertei de donație Amplasament: Satu Mare, str. Petre Ispirescu. Eventualele propuneri, sugestii sau opinii referitoare la proiectul de act normativ, se transmit pe adresa de e-mail: arhitectsef@primariasm.ro sau se depun în scris la camera 5, până la data de 08.07.2022, ora 10.00.

Documentaţia tehnică aferentă proiectului de hotărâre, poate fi consultată aici: https://primariasm.ro/puz-lotizare-in-vederea-construirii-de-locuinte-unifamiliale-satu-mare-str-petre-ispirescu-nr-cadastral-182074

Documente