PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAŢIEI P.U.Z. - Zonă de locuit Amplasament: Satu Mare, Str. Agricultorilor nr.18/B, nr. cad. 159136
Primăria municipiului Satu Mare, în conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, propune spre dezbatere publică Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei P.U.Z. - Zonă de locuit Amplasament: Satu Mare, Str. Zonă de locuit Amplasament: Satu Mare, Str. Agricultorilor nr.18/B, nr. cad. 159136. Eventualele propuneri, sugestii sau opinii referitoare la proiectul de act normativ, se transmit pe adresa de e-mail: [email protected] sau se depun în scris la camera 5, până la data de 12.08.2022, ora 10.00

Documentaţia tehnică aferentă proiectului de hotărâre, poate fi consultată aici: https://primariasm.ro/puz-zona-de-locuit-satu-mare-str-agricultorilor-nr-18b

Documente