Proiect de hotarare privind aprobarea modalității de prestare a serviciului de transport public local de călători prin curse regulate pe raza administrativ teritorială a municipiului Satu Mare în perioada 2024-2030 a documentației în vederea atribuirii
Primăria municipiului Satu Mare, în conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, propune spre dezbatere publică Proiectul de hotărâre privind aprobarea modalității de prestare a serviciului de transport public local de călători prin curse regulate pe raza administrativ teritorială a municipiului Satu Mare în perioada 2024-2030 a documentației în vederea atribuirii și atribuirea prestării serviciului. Eventualele propuneri, sugestii sau opinii referitoare la proiectul de act normativ, se transmit pe adresele de e-mail: [email protected] sau se depun în scris la camera 5, până la data de 17.05.2024 ora 10.00
Documente