×
Proiecte de hotărâri
Proiect de hotărâre privind propunerea de schimbare temporară a destinației unor imobile în care funcționează centrele de vaccinare împotriva COVID-19 pe raza municipiului Satu Mare
Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 1, Anexei nr. 2, Anexei nr. 3, Anexei nr. 4 şi Anexei nr. 5 din H.C.L nr. 77/04.04.2019
Proiect de hotărâre privind actualizarea prețurilor de vânzare și închiriere a terenurilor din domeniul privat al municipiului Satu Mare stabilite în Anexa 2 la HCL nr. 259/28.11.2019 privind procedura de vânzare prin negociere directă a terenurilor din domeniul privat al Municipiului Satu Mare, aferente construcțiilor, curți, grădini
Proiect de hotărâre   pentru atestarea persoanelor fizice care au obținut certificate de calificare, în vederea dobândirii calității de administratori de condominii
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate  din bugetul Consiliului  Local al Municipiului Satu Mare  pentru anul 2021 
Proiect de hotărâre privind vânzarea către Gavrilescu Dan Claudiu  a locuinței situată în municipiul  Satu Mare, B-dul. Cloşca nr. 72-74, bl.B, ap.37
Proiect de hotărâre privind însuşirea şi aprobarea documentaţiei cadastrale de dezlipire a imobilului, teren cu construcții, înscris în CF nr. 179076 Satu Mare cu nr. cadastral 179076 
Proiect de hotărâre privind vânzarea către Petrovan Katalin Jolan a locuinţei situată în municipiul  Satu Mare  B-dul. Cloşca nr. 72-74, bl.A, ap. 3
Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de acces pe proprietatea publică a municipiului Satu Mare în vederea instalării, întreținerii sau mutării rețelelor de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură necesare acestora, către RCS&RDS S.A.,  asupra unui teren din municipiul Satu Mare, situat în Parcul UFO
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei P.U.Z.–Lotizare teren în vederea construirii de locuinţe individuale P-P+M-P+1 Amplasament: Satu Mare,  str. Dara